Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen; diagnostiek en behandeling

In twee dagen worden de belangrijkste onderwerpen betreffende de diagnostiek en behandeling van jongeren en (jong) volwassen met (een vermoeden van) een autisme  spectrum behandeld. 

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen, waarbij het accent meer op behandeling dan op diagnostiek ligt:

 • Huidige stand van zaken rondom diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) (inclusief de komst van de DSM-5).
 • Richtlijnen voor diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen, inclusief een overzicht van bruikbare meetinstrumenten, differentiaal diagnostische overwegingen en aandachtspunten uit de klinische praktijk.
 • Praktische oefening in uitvoeren van een diagnostisch onderzoek (in kader van ASS diagnostiek) behandeling.
 • Een overzicht van behandelinterventies bij jongeren / (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.
 • Praktische oefening gericht op de therapeutische houding en gesprekstechnieken (o.a. oplossingsgerichte invalshoek) bij de doelgroep jeugd /(jong) volwassenen met ASS.
 • Een aantal cognitief gedragstherapeutische technieken die toegepast kunnen worden in de behandeling van cliënten met ASS.
 • Een overzicht van comorbide problemen bij jongeren en (jong)volwassenen met ASS (zoals problemen op gebied van depressie, angst, agressie, dwang, trauma, zelfbeeld) en mogelijke behandelinterventies (en “ASS specifieke” aandachtspunten) die daarbij passen.
 • Oefening met een ervaringsdeskundige.


Doelstellingen

Na het volgen van de cursus heeft u inzicht in de huidige stand van zaken en richtlijnen op het gebied van diagnostiek en behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen (in de leeftijd van ongeveer 14 jaar en ouder). U herkent de mogelijkheden en de valkuilen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep. U kent de specifieke aandachtspunten bij het toepassen van behandeltechnieken bij jongeren en (jong)volwassenen met ASS. U bent op de hoogte van en heeft geoefend met een aantal gesprekstechnieken en cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken die bruikbaar zijn in het werken met deze doelgroep.


aantal dagen:
2
contacturen:
14

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 7 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 10 feb 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 14 sep 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. donderdag 27 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 28 mei 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 mrt 2019—11 sep 2022
Herregistratie 12Toegekend
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Literatuur6Toegekend

SKJ

Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

Psychologen en orthopedagogen die zich (verder) willen verdiepen in de diagnostiek en behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen.

drs. Jeroen Bartels

drs. Jeroen Bartels

Drs. Jeroen Bartels is GZ psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek autismespectrumstoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ psycholoog / hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: "Zelfcontrole bij volwassenen met autisme" (2017) en het "Zelfregulatie bij jongeren met autisme" (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 

Verplichte literatuur 

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven