EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een veronderstelde causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is. 

De training om EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren, bestaat uit een Basis- en een Vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een supervisietraject gevolgd kan worden. Het hele opleidingstraject ziet er als volgt uit: EMDR Basistraining, Supervisie, EMDR Vervolgtraining, Supervisie en bijscholing, en EMDR Europe practitioner.

Bij King nascholing bieden we twee opleidingsroutes aan: EMDR bij volwassenen en EMDR bij kinderen en adolescenten. Onze EMDR basis- en vervolgtraining is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe. 

Basis

Bij volwassenen / kinderen en jeugd

De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen bij zowel volwassenen als kind en jeugd. Aan het eind van de cursus beheers je het EMDR basisprotocol en heb je geoefend met je eigencasuïstiek.  

Bekijk hier de toelatingseisen voor de Basiscursus EMDR.

Vervolg

Bij volwassenen / kinderen en jeugd

Wanneer je de EMDR basiscursus met goed gevolg hebt afgerond, kun je een vervolgtraining volgen om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Je vindt hier meer informatie over de toelatingseisen voor de Vervolgcursus EMDR. Na afloop van de vervolgopleiding kan er een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

Na de succesvolle afronding van de EMDR basisopleiding, het supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner, kun je je registeren als EMDR Europe practitioner. Op de website van het EMDR vind je meer informatie hierover.

Nascholing

In de tweedaagse verdiepingscursus EMDR therapie bij mensen met een laag IQ of autisme leer je hoe je EMDR bij deze doelgroep kunt inzetten en hoe je het systeem bij deze behandeling kunt betrekken.

Naar boven