Schematherapeut

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met speciek temperament hebben geleid tot het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van  persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling.

Zowel de Basis als de Vervolgcursus Schematherapie zijn geaccrediteerd door de Vereniging voor Schematherapie. 

Basis

Basiscursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Na het volgen van de Basiscursus Schematherapie ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken. Je hebt verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen. Hierdoor kun je een begin kunt maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties waaronder illustraties van de werkwijze middels video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden, wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Voor deze basiscursus is ervaring met cognitieve gedragstherapie gewenst.

Naar het cursusaanbod

Vervolg

Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Deze cursus bestaat uit een basis- en een vervolgdeel. Na de eerste 4 bijeenkomsten is de basiscursus afgerond. Er is voor gekozen om het vervolgdeel later in het jaar te plannen, zodat er in de tussentijd  ruimschoots geoefend kan worden met de materie waardoor er een stevige basis gelegd kan worden om na de zomervakantie met de vervolgdeel te starten. 

De cursus start met een korte inleiding in de schematherapie en gaat vervolgens specifieker in op het ‘modus-model’. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen.

Bekijk hier de toelatingseisen voor deze opleiding. 

Naar het cursusaanbod

Naar boven