Onze docenten

Bij King nascholing besteden we veel aandacht aan de de koppeling tussen theorie en praktijk. Onze hoog gekwalificeerde docenten staan met beide benen in het werkveld en gebruiken hun vaak jarenlange werkervaring in de cursus. Hierdoor weet je zeker dat je alle opgedane kennis direct in de praktijk kunt gebruiken.

Anne Koning

Anne Koning

Anne Koning is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut. Zij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij heeft verschillende methodieken ontwikkeld op dit terrein.

Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een  persoonlijkheidsstoornis.

Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).


Profiel

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.


Profiel

Bea Bolt

Bea Bolt

Bea Bolt is sinds 2002 werkzaam in de gezinspsychiatrie in Beilen, waarvan de laatste 10 jaar als behandelcoordinator/systeemtherapeut (NVRG). Bij de gezinspsychiatrie worden gezinnen veelal in een gedwongen kader opgenomen, ter beoordeling van ouderschap. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen waarin ontkende kindermishandeling plaats gevonden heeft, daarbij gaat het om het onbespreekbare bespreekbaar maken. De methodiek van Andrew Turnell, signs of safety en Susie Essex, similar but different roleplay en words and pictures speelt daarin een belangerijke rol. De basis van haar attitude als hulpverlener is het oplossingsgericht werken, of iets breder: werken vanuit een samenwerkingsmodel. Oprechte interesse in de ander, een lerende houding, nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van de ander vindt ze belangrijk.


Profiel

Bettie Sleeuw

Bettie Sleeuw


Profiel

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord Holland Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijd behandeling angststoornissen. 

Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag 'perfectionisme'. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hier over geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, wel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud van Loon een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.Profiel

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog, traumaspecialist, supervisor VGCT& EMDR en werkt als behandelaar, opleider en eigenaar van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. 
Haar werkervaring heeft zij opgedaan in de algemene GGZ, de forensische psychiatrie, een traumacentrum, een traumakliniek, een instelling voor jeugdhulpverlening en een deeltijdbehandeling voor volwassenen. In 2017 richtte zij samen met 2 collega’s de instelling KieN op. Bij KieN werken ze met nieuwe inzichten over de organisatie van de zorg: de specialist in de voordeur en de client stelt zelf zijn behandelplan vast.  Kinderen en hun gezinnen kunnen bij KieN onder één dak geholpen kunnen worden. Charlotte is een inspirerende, creatieve persoonlijkheid die haar uitdaging haalt uit het versimpelen van complexe problemen. De analyses uit de cognitieve gedragstherapie zijn daarin wat haar betreft leidend, zowel voor het in kaart brengen van de problematiek als het in kaart brengen van de interactie in de spreekkamer. 


Profiel

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken ACTief opvoeden (Hogrefe 2012), Samen ACTief in je gezin (Lannoo 2015) en ACT your way (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor Systeemtherapeuten en Systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen en het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT  (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .


Profiel

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen is Systeemtherapeut en EFT therapeut werkzaam vanuit eigen praktijk en als ZZP-er voor Bright GGZ. 

Samen met Marjoleine Streefkerk heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.


Profiel

dr. Bianca Boyer

dr. Bianca Boyer

Dr. Bianca Boyer is psycholoog, onderzoeker en docent bij de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich binnen haar studie en haar werk in de klinische praktijk met name geconcentreerd op kinderen met ADHD en Autisme en werkt bij Psychologenpraktijk Kuin als cognitief gedragstherapeut.


Profiel

Dr. Glenn Dumont

Dr. Glenn Dumont

Dr. Glenn J.H. Dumont is een gelicenseerd klinisch farmacoloog, Universitair Docent klinische farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Zuyd, die zich heeft toegespitst op  psychofarmaca, d.w.z. alle medicatie die de psyche beïnvloedt. Daarnaast is hij redacteur van Psyfar, een nascholingstijdschrift voor psychiaters en psychologen. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met psychofarmacologisch onderzoek en met onderwijs aan een zeer divers publiek (nascholing aan psychiaters, psychologen, apothekers, verpleegkundige specialisten, de farmaceutische industrie, GGZ- en andere zorgverlenende instellingen) en focust daarbij primair op de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. Ook publiceert hij regelmatig (in) nationale en internationale vaktijdschriften en boeken. Als zelfstandig consulent adviseert hij behandelaars met betrekking tot de toepassing van psychofarmaca in de praktijk. 


Profiel

dr. Henk Pijnenburg

dr. Henk Pijnenburg

Dr. Henk C.E. Pijnenburg is klinisch psycholoog. Van 1973 t/m 2003 verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast tot oktober 2012 gewerkt als clinicus in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en Orthopedagoog Generalist. Lid van de beroepsverenigingen N.I.P. en NVO en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.


Profiel

Dries Vos

Dries Vos

Dries Vos is sinds 2000 trainer. Werkte ruim twintig jaar in de zorg in verschillende functies en deed daar veel praktijkervaring op. Als trainer en coach heeft hij het vermogen anderen te inspireren en hen in beweging te krijgen. Zijn werkstijl wordt gekenmerkt door directheid, enthousiasme, oplossingsgerichtheid en out-of-the-box-denken. Relativeren en humor zijn belangrijke ingrediënten van zijn werkstijl.


Profiel

dr. Iva Bicanic

dr. Iva Bicanic

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van deze centra. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.


Profiel

dr. Kees Korrelboom

dr. Kees Korrelboom

Dr. Kees Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt als behandelaar en senior onderzoeker bij de TOPGGz afdeling Angststoornissen van PsyQ Den Haag, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Departement voor Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Kees publiceerde over diverse onderwerpen op het gebied van de psychotherapie en dat van de cognitieve gedragstherapie in het bijzonder. Hij is erelid en lid van verdienste van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).


Profiel

dr. Liesbeth Mevissen

dr. Liesbeth Mevissen

Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR supervisor (VEN). Zij promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). 

Liesbeth is als klinisch psycholoog werkzaam bij de sector specialistische ambulante zorg van Trajectum en als onderzoeker/trainer/supervisor bij het Kenniscentrum van Trajectum (Zwolle). Daarnaast verzorgt zij postdoctorale nascholingen over diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een VB en/of autisme.

Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. Zo schreef zij onder andere samen met Francine Shapiro en Deborah Wesselman een hoofdstuk over EMDR-therapie voor het recent verschenen boek ”Evidence based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents” en schreef ze een hoofdstuk over EMDR therapie bij mensen met een VB in het “Praktijkboek EMDR deel II” en het recent verschenen ”Handboek EMDR bij kinderen en jongeren.

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een VB als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling.

Liesbeth won op 21-09-2018   de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie

https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/winnaars-jan-van-dijk-victimology-and-victims-rights-award-bekend/

 


Profiel

dr. Lies Wenselaar

dr. Lies Wenselaar

Drs. Lies Wenselaar (1954) is (kinder- en jeugd) psychiater en (kinder- en jeugd) psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij kan bogen op een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd) GGZ alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd) hulpverlening, in zaken van de Kinderbescherming en Jeugdzorg.


Profiel

dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Dr. Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen.

In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 


Profiel

dr. Mariët van der Molen

dr. Mariët van der Molen

Dr. Mariët van der Molen, ontwikkelingspsycholoog. Gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen onderzoek, onderwijs, en adviesbureau gestart, gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.


Profiel

dr. Nicolle van de Wiel

dr. Nicolle van de Wiel

Dr. Nicolle van de Wiel is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is werkzaam bij de afdeling kinderpsychologie van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Nicolle werkt tevens vanuit haar eigen bedrijf BurO3 als zzp-er binnen een psychologenpraktijk in Amersfoort. Verder verricht zij onderwijsactiviteiten en houdt zij zich bezig met het schrijven van boeken en behandelprogramma’s. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van het behandelprogramma 'Minder boos en opstandig'.

 


Profiel

dr. Pim van der Pol

dr. Pim van der Pol

Pim van der Pol is orthopedagoog, gz-psycholoog (n.a.) en kindertherapeut, voorheen werkzaam in een MKD waar kinderen worden behandeld met sociaal/emotionele en/of (pervasieve) ontwikkelingsproblematiek. Hij heeft langdurige ervaring met kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap. Hij is gespecialiseerd op het gebied van spel en speldiagnostiek. In 2005 is hij aan de universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘Kracht en Macht van Spel en Verbeelding’.

 


Profiel

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom-Corsmit

Ruth Overtoom is GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor/leertherapeut/docent VGCt, mindfulnesstrainer en EMDR practitioner. Zij is werkzaam in eigen praktijk.  Vol enthousiasme geeft zij diverse trainingen en therapieën op het gebied van mindfulness, voluit leven (combinatie van ACT en mindfulness) en bewegen in de mentale ruimte, zowel voor patiënten als professionals. 


Profiel

drs. Annemieke Oomen

drs. Annemieke Oomen

drs. Annemieke Oomen is BIG geregistreerd GZ psycholoog en Psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk “Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching” in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.

 


Profiel

drs. Annet Hofman

drs. Annet Hofman

Drs. Annet Hofman is GZ psycholoog en psychotherapeut en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het Basisblok Cognitieve Gedragstherapie en angst- en stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder Schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.


Profiel

drs. Arnoud van Loon

drs. Arnoud van Loon

Drs. Arnoud van Loon is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut en supervisor VGCT.

heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie.

geeft de basiscursus VGCt , CGW , Perfectionisme en Misofonie

is praktijkopleider GZ en KP

is sinds 2010  hoofd van het dagcentrum van het AMC

Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, Misofonie, Perfectionisme


Profiel

Drs. Audrey Buerman

Drs. Audrey Buerman

Drs. Audrey Buerman is sinds 1985 werkzaam als psychotherapeut. Zij is sinds die tijd  werkzaam in zowel het werkveld van de Kind- en Jeugd GGZ als in de volwassen GGZ. Ze heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd als trauma-therapeut. Ze maakt in haar behandeling gebruik van EMDR en andere vormen van trauma-behandeling. 
Op dit moment werkt zij bij een kleine GGZ instelling als psychotherapeut voor kind, jeugd en volwassenen. 
Regelmatig gaat ze naar Kenia om zich daar in te zetten voor de psychologische behandeling van kinderen in de sloppen. 
Daarnaast doet ze  psychologisch onderzoek bij het iMMo waar ze  onderzoek doet bij vermoede slachtoffers inhumane behandeling. 


Profiel

drs. Beatrijs Brand

drs. Beatrijs Brand

Drs. Beatrijs Brand is orthopedagoog/ GZ-psycholoog, School Psychologische Praktijk Haarlem. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met onderwijsleerproblemen, specifiek mbt de thema’s handelingsgericht werken, ADHD, autisme, dyslexie en EF. Zij is als docent betrokken bij diverse nascholingen en opleidingen.


Profiel

drs. Birgitta Kox

drs. Birgitta Kox

In 1989 is Brigitta afgestudeerd als klinisch pedagoog en sinds die tijd is zij fulltime werkzaam in de GGZ, specifiek met en voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS). In 1999 is zij geregistreerd als GZ-Psycholoog (BIG) en in 2013 als Orthopedagoog-Generalist (NVO). Brigitta is begonnen als programmaleider ASS in een ambulante instelling voor GGZ, waar zij 23 jaar inhoudelijk leiding en mede uitvoering heeft gegeven aan een autismeteam en later een afdeling specifiek voor mensen met een (vermoeden van een) ASS van alle leeftijden en niveaus van begaafdheid. In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar een derde lijns-GGZ instelling specifiek voor mensen met een ASS, waar zij twee jaar als GZ-Psycholoog heeft gewerkt. Begin 2014 heeft Brigitta besloten zelfstandig verder te gaan in haar eigen praktijk Autrinsiek – expertise in autisme. In de loop der jaren heeft zij aan diverse landelijke en regionale werkgroepen en fora mogen deelnemen. Vanaf 1994 is zij als consulent verbonden aan het Centrum voor Consultatie en Expertise. Daarnaast geeft zij inmiddels 20 jaar met veel plezier les als docent binnen diverse na- en bijscholingsinstituten, lezingen en biedt zij supervisie.


Profiel

drs. Caroline Jager

drs. Caroline Jager

Na een afgeronde master Pedagogische Wetenschappen, waarbij de ontwikkeling van kinderen en gezinnen centraal staat, heb ik de opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Ik ben als gezins- en relatietherapeut geregistreerd bij de NVRG.

Na een aantal jaar te hebben gewerkt in de jeugdhulpverlening als gezins- en relatietherapeut, ben ik nu bezig als vrijgevestigd pedagoog en therapeut in de regio Utrecht.


Profiel

drs. Catherine Pannevis

drs. Catherine Pannevis

Drs. Catherine Pannevis is klinisch psycholoog/psychotherapeut/ Infant Mental Health specialist en kinderanalytica i.o. Na haar studie klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden, heeft ze zich gespecialiseerd in de kinder- en jeugd psychotherapie en met name de doelgroep van -9 maanden tot 4 jaar en hun ouders.

Catherine is in de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in de kinderpsychiatrie, op de jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in het IMH Centrum te Utrecht. Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychotherapeut te Amsterdam. Naast haar werk is zij docent op het gebied van de kinderontwikkeling, de infant mental health en adolescenten. Daarnaast geeft ze supervisie aan professionals. Tot slot is ze als bestuurslid actief in de DAIMH.


Profiel

drs. Charlotte Immerzeel

drs. Charlotte Immerzeel

Drs. Charlotte Immerzeel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut supervisor VGCt en EMDR Europe practitioner.
Naast docent is zij werkzaam in haar eigen praktijk in Utrecht. Voorheen werkte ze poliklinisch in de specialistische GGZ met K&J en met volwassenen.
Charlotte geeft supervisie en leertherapie aan hen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut.
Zie voor meer informatie: https://praktijkaurelius.nl Profiel

drs. Chris Korevaar

drs. Chris Korevaar

Chris Korevaar, KlinischPsycholoog / Psychotherapeut is werkzaam als hoofdbehandelaar bij
PsyMens. Hij heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofd diagnostiek, en behandelcoördinator was van team
persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit betreft zowel in groepssetting als behandelcoördinator voor het Centrum voor Psychotherapie alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie  werkzaam als docent en jaargroepopleider voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog, Psychotherapie en GZ-psycholoog.


Profiel

drs. Christel Westgeest

drs. Christel Westgeest


Profiel

drs. Clarisse van Gorkom

drs. Clarisse van Gorkom

Drs. Clarisse van Gorkom is: Orthopedagoog, Gezondheidspsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en Seksuoloog.

"Na mijn studie orthopedagogiek (VU- Amsterdam) en GZ psychologie (RINO Utrecht/Amsterdam) heb ik 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Daarnaast heb ik altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werk ik eveneens met volwassenen. 

Ik heb een vijftal jaren op de (kind en jeugd) polikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problemgezinnen. 

In 2015 heb ik mijn opleiding tot Seksuoloog afgerond en geef zowel trainingen als individuele therapie binnen mijn eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Ik werk daarnaast als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen).    

Voor de VCGt ben ik 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Profiel

drs. Claudia de Vries

drs. Claudia de Vries

Claudia de Vries heeft 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening.
Haar expertise terreinen zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden.
Momenteel is zij werkzaam als systeemtherapeut bij Kenterjeugdhulp waar zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in de leeftijd van 0- 24 jaar, doorgaans met multiproblem systemen. Eerst in generalistische ambulante poli teams en daarna in het specialistisch FACT - Jeugd team.
Daarnaast heeft zij een eigen praktijk bij Stichting Doof & Co waar zij individuele, relatie en gezinstherapie geeft aan doven en slechthorenden.
Claudia is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en zit in de congrescommissie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse landelijke congres en inspirerende workshops en bijscholingsdagen.


Profiel

drs. Cristina Vellinga, MRes

drs. Cristina Vellinga, MRes

Cristina Vellinga is een ervaren docent, onderzoeker en psycholoog. Haar aandacht voor culturele diversiteit heeft zich vertaald in het deelnemen aan tientallen activiteiten binnen en buiten het NIP, zowel op beleidsniveau als praktisch (bijv. als voorzitter van de sectie Interculturalisatie, lid van de expert groep Diversiteit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ of psychosociale hulpverlener bij Dokters van de Wereld). Cristina is momenteel werkzaam in haar eigen praktijk en adviesbureau op gebied van cross-culturele psychologie en communicatie. Daarnaast is ze initiator en trekker van de commissie Culturele Diversiteit en Psychologie NIP en onderzoeker voor het RUG-Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. 


Profiel

drs. Dagmar Kroeze

drs. Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk, www.praktijkdialoog.nl.


Profiel

drs. Daisy Alsemgeest

drs. Daisy Alsemgeest

Drs. Daisy Alsemgeest is cognitief gedragstherapeut en heeft zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in Compassion-Focused Therapy (CFT). Ze is hierin getraind door de grondlegger van de CFT, Professor Paul Gilbert, in Derby.

Daisy werkt als studentenpsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam. Daar geeft ze behandelingen, ontwikkelt en verzorgt ze trainingen en workshops op basis van CFT (Compassionate Mind Training) aan studenten, promovendi en studieadviseurs. In haar behandelingen richt Daisy zich voornamelijk op stressklachten, overmatig perfectionisme, faalangst, overmatige zelfkritiek en depressie.


Profiel

drs. Daniel van der Sluis

drs. Daniel van der Sluis


Profiel

drs. Debbie Been

drs. Debbie Been

Drs. Debbie Been is werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en EMDR Europe Practitioner in Broek in Waterland. Zij is tevens supervisor  VGCt en EMDR

Eerder werkte ze als cognitief gedragstherapeut op dubbele diagnostiekafdelingen en in het gevangeniswezen. Zij heeft veel ervaring met (complexe) PTSS, ernstige angststoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrie.  Ook werkt ze veel met mindfulness en ACT. Daarnaast is Debbie bestuurlijk actief.


Profiel

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Drs. Denise Beuvens is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut,  EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

drs. Elien van Oostendorp

drs. Elien van Oostendorp

Drs Elien van Oostendorp is GZ-psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, NVRG opleider en supervisor, EFT therapeut, DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Tijdens haar studie psychologie raakte ze overtuigd van nut en noodzaak van de systeemtherapie als hulpbron voor kracht en herstel, en sindsdien past ze deze toe in de ambulante GGZ met volwassenen, jeugdigen en kinderen in groeps- en gezinstherapie. Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Hilversum. Daarnaast geeft ze les bij verschillende nascholingsinstellingen.


Profiel

drs. Ella de Stigter

drs. Ella de Stigter

Drs. Ella de Stigter studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n tien jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut & supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse vereniging voor schematherapie (VSt, ook supervisor)  als internationale schematherapie-vereniging (ISST). 


Profiel

dr. Selma Ruiter

dr. Selma Ruiter

Selma Ruiter heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, is zij in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren.  In 2012 is Selma samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.


Profiel

Drs. Els de Rooij

Drs. Els de Rooij

Els de Rooij is geregistreerd GZ- psycholoog en psychotherapeut en  supervisor/lid VGcT. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Lange tijd is ze werkzaam geweest in de specialistische GGZ (specialisatie jeugd en jong volwassenen). Momenteel werkt ze naast de praktijk- Els de Rooij in Culemborg-  bij de Psychologen Praktijk Bommelerwaard in Zaltbommel. Naast haar werk in beide praktijken geeft ze les in het postdoctoraal onderwijs.


Profiel

drs. Els Loeb

drs. Els Loeb

Drs. Els Loeb, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, is een enthousiaste docente. Zij heeft ruime ervaring met het geven van basis- en vervolgcursussen Schematherapie. Haar spreekt de Schematherapie aan omdat het een methode is die cliënten en hulpverleners veel handvatten biedt in het doorgronden en veranderen van hardnekkige problematiek. Els was in het begin van haar carrière muziektherapeut, het belang van ervaringsgericht werken heeft zij in die jaren ervaren. In de Schematherapie komen voor haar de verschillende psychotherapeutische technieken in combinatie met ervaringsgericht werken weer bij elkaar. De centraal staande relatietechniek ‘limited reparenting’ biedt veel ruimte om met de cliënt samen de vaak ingewikkelde interacties in de werkrelatie te gaan begrijpen en verbeteren. Dat dit ook leuk kan zijn leer je in deze cursus.

Cursisten geven als feedback dat Els een veilige sfeer weet te creëren waarbinnen de cursisten de ruimte ervaren om met elkaar te oefenen en zich de technieken eigen kunnen maken; het ontwikkelen van je eigen stijl, terwijl je de techniek methodisch goed toepast. Els besteedt in de basiscursus veel aandacht aan het opstellen van een casusconceptualisatie, de onderlegger voor je behandeling. Tijdens iedere bijeenkomst in de basis- en vervolgcursus komen de experiëntiële technieken, zoals meerstoelentechniek en imaginatie, aan bod. Zij kiest voor het verdelen van de bijeenkomsten over een langere periode, zodat jij in staat gesteld wordt ervaringen op te doen. Vaardigheden ontwikkel je door te doen en te herhalen en daar is tijd voor nodig. De in de basiscursus opgebouwde samenwerking in de cursusgroep wordt voortgezet in de verdiepingscursus. Cursisten geven aan dat zij dit als prettig ervaren.

Els heeft haar ervaring met Schematherapie opgedaan in de 12 jaar dat zij werkte op het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona. Zij zette samen met het multidisciplinaire team een groepsschematherapeutische behandeling binnen een (dag)klinische afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek op.

Deze ervaring gebruikt zij nu in haar functie als behandelaar en programmaleider in de acute psychiatrie. De groepsschematherapie in combinatie met individuele sessies voert zij uit binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is zij werkzaam als opleider/supervisor/leertherapeut in haar eigen praktijk Els Loeb: Psychotherapie, Advies en Opleiding.

Els is supervisor van de vereniging Schematherapie, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt),de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider van de Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie. 


Profiel

drs. Elvira  Hensema

drs. Elvira Hensema

Elvira Hensema is psychotherapeut werkzaam binnen zowel de medische psychologie als ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met ruim 10 jaar ervaring binnen verschillende organisaties over diverse werkvelden (onderwijs, klinische behandelsetting, eerste lijn) heeft zij zich inmiddels voornamelijk gespecialiseerd in de medische (kinder) psychologie. Elvira is integratief opgeleid, wat ook blijkt in de praktijk, waarbij ze gebruik maakt van de mogelijkheden die de cognitieve gedragstherapie (oa EMDR), systeemtherapie, speltherapie, hypnotherapie en cliëntgerichte therapie haar bieden.


Profiel

drs. Erica Westerveld

drs. Erica Westerveld

Drs. Erica westerveld is afgestudeerd in de zorgethiek.

"Ik ben sinds 1973 werkzaam in Zorg en Welzijn als begeleider of verpleegkundige. Daarnaast werk ik als docent in het onderwijs en geef ik als zzp-ster cursussen over beroeps- en zorgethiek. Aansluiten bij de ander die je mag ondersteunen, onderwijzen of begeleiden vind ik belangrijk. Je ervaring en deskundigheid gebruiken en vooral ook delen daar waar dat nodig is of gewenst is, vind ik een uitdaging. Ik ben sinds 2009 zzp-ster en dat bevalt mij uitstekend dat zo houden is mijn streven."


Profiel

drs. Erik Jongman

drs. Erik Jongman

Drs. Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.


Profiel

drs. Erik ten Broeke

drs. Erik ten Broeke

Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie.

In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum te Deventer: ‘STER-opleidingen' (www.ster-opleidingen.nl). Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’.

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


Profiel

drs. Eva Eggink

drs. Eva Eggink

Drs. Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers  individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 


Profiel

drs. Femke van de Linde

drs. Femke van de Linde

Drs. Femke van de Linde is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling- werkzaam in haar eigen praktijk. zij is cognitief gedragstherapeut VGCt, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).


Profiel

drs. Fieke Wellink

drs. Fieke Wellink

Fieke Wellink is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en supervisor voor NVO en NIP. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO~Vroeghulp van de GGD Amsterdam, o.m. als IMH professional.

Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de jeugd GGZ. Zij is o.a. geschoold in de psychodiagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen en jeugdigen (al dan niet met een ontwikkelingsstoornis c.q. leerstoornis), de IMH-visie, de diagnostiek van vroege ouder-& kindrelaties (o.a. Ambiance), contextueel werken met duplo, ouder-/ systeembegeleiding en oplossingsgericht werken. Zij werkt als freelancer voor de WSG en Perspectief GZ. Als docent is zij onder meer verbonden aan de NSPOH, NAVN en King.


Profiel

drs. Fredrike Bannink

drs. Fredrike Bannink

Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Voorzitter sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie van de VGCt. Internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 40 boeken.Profiel

drs. Guido Machielsen

drs. Guido Machielsen

Drs. Guido Machielsen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, geregistreerd als groepspsychotherapeut NVGP, systeemtherapeut NVRG en cognitief-gedragstherapeut VGCt.

Hij geeft individuele psychotherapie en partner-relatietherapie in eigen praktijk (www.praktijkvoorpsychotherapiemachielsen.nl) en heeft daarnaast een passie voor het opleiden van collega’s. Hij is jaargroepopleider voor de GZ-opleiding (Stichting RINO)  en verzorgt sinds enkele jaren de basiscursus cognitieve gedragstherapie voor verschillende RINO’s.


Profiel

Drs. Han Spanjaard

Drs. Han Spanjaard

Han Spanjaard (1961) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is GZ-psycholoog. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de VertrekTraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren). Daarnaast houdt Han Spanjaard zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.


Profiel

dr. Sietske Dijkstra

dr. Sietske Dijkstra

Dr. Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau Dijkstra, www.sietske-dijkstra.nl. en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies.

Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.


Profiel

Drs. Ilse van Kuilenburg

Drs. Ilse van Kuilenburg

Ilse is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut/Supervisor VGCTt.

Haar expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Ze werkt op een ambulante afdeling, voor een grote GGZ instelling in Zuid-Holland. In haar werk ziet ze veelal complexe problematiek (bijv. verslaving en co-morbiditeit als trauma, ADHD, angst) en is ze gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Ook heeft ze kennis en ervaring in het werken met volwassenen. Verder geeft ze les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).


Profiel

drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Drs. Indra Spierts is GZ Psycholoog, Kinder-  & Jeugdpsycholoog en Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Sinds ruim 20 jaar is zij werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Sinds een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen. Voorts is zij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR.


Profiel

drs. Ingrid Mater Malij

drs. Ingrid Mater Malij

Drs. Ingrid Mater Malij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut in opleiding en supervisor VGCT. Zij heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie zowel face to face als via internet. Twee jaar is zij werkzaam geweest voor Interapy.

Zij heeft 8 jaar bij HSK voornamelijk met volwassenen gewerkt middels protocollaire cognitieve gedragstherapie. De laatste twee jaar heeft ze daar ook kinderen en jongeren behandeld. In 2010 is zij bij Triversum gaan werken, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in eerste instantie als behandelcoördinator op de jeugdkliniek, waar jongeren van 12 tot 18 worden opgenomen met ASS, psychoses, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidproblematiek.

Per september 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelde zij met name jongeren met eetstoornissen ook in groepstherapie. Daarnaast deed zij daar diagnostisch onderzoek en behandelde zij kinderen en jongeren met andere AS-I of AS-II problematiek en gaf daarbij ouderbegeleiding. Zij was programmacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen.

Vanaf 1 oktober 2016 is zij werkzaam als GZ psycholoog bij de GGZ Noord Holland Noord, centrum voor Kind en Jeugd, te Hoorn. Daar verricht zij dezelfde werkzaamheden als bovenstaand en is zij zich verder aan het opleiden tot schematherapeut en werkt veel met eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, stemmingsproblematiek en trauma.

Tevens geeft zij zowel in het kader van de VGCT opleiding als in het kader van de GZ opleiding supervisie. Dit laatste doet zij ook vanuit haar eigen praktijk ViZie (www.vizie.nu).


Profiel

drs. Ingrid Postma

drs. Ingrid Postma


Profiel

drs. Irene Mol

drs. Irene Mol

Drs. Irene Mol is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij  verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp-er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.


Profiel

drs. Irina Poleacov en drs. Christel Westgeest

drs. Irina Poleacov en drs. Christel Westgeest

Wij zijn Irina (links op de foto) en Christel (rechts). Oprichters van De Buitenpsychologen.
Twee enthousiaste vakzusters & GZ-psychologen, die veel inspiratie putten uit de natuur, ons werk, het leven, en wat ons blij maakt en inspireert.
“Practice what you preach” is voor ons een belangrijk werk motto. Je kunt tijdens de sessies praten over het effect van beweging en natuur op de psyche, maar je kunt het ook echt doen.

We hebben als missie de GGZ groener, actiever en innovatiever te maken. 

We werken beiden vanuit een vrijgevestigde praktijk en leiden daarnaast gezamelijk vakgenoten op tot Buitenpsycholoog. 

Onze werkvormen kenmerken zich door de gebruikelijke interventies zo om te buigen en aan te passen dat het bruikbare buiten werkvormen worden. We putten uit diverse psychologische stromingen en maken deze goed werkbaar voor wandeltherapie.


Profiel

drs. Jan Meerdinkveldboom

drs. Jan Meerdinkveldboom

Drs. Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden.

Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in Systeemtherapie. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het Handboek Suicidaal gedrag bij jongeren. thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en  trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van Systeemtherapie, werkt voor het Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.


Profiel

drs. Jasper Vlaminck

drs. Jasper Vlaminck

Drs. Jasper Vlaminck is GZ-psycholoog en supervisor VGCt. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in de psychiatrie en geeft sinds 3 jaar basiscursussen CGT en les over intake en indicatiestelling in de GGZ. Hij is werkzaam bij GGZ-Delfland op een poli voor psychiatrische zog voor volwassenen.Profiel

drs. Jeroen Bartels

drs. Jeroen Bartels

Drs. Jeroen Bartels is GZ psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek autismespectrumstoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ psycholoog / hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: "Zelfcontrole bij volwassenen met autisme" (2017) en het "Zelfregulatie bij jongeren met autisme" (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 


Profiel

Drs. Karien Stolk

Drs. Karien Stolk

Drs. Karien Stolk is Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP en Psychotraumatherapeut.

Zij is sinds 1985 werkzaam en vanaf die tijd is zij in het Kind- en Jeugd werkveld in veel sectoren als behandelaar werkzaam geweest, zoals het onderwijs, de Jeugd GGZ, de Jeugdzorg Plus en de Verslavingszorg. 

Zij heeft zich gespecialiseerd in traumabehandeling door middel van EMDR en cognitieve gedragstherapie bij ernstig getraumatiseerde jongeren. Hierbij is de laatste jaren steeds meer aandacht en verdieping geweest inzake de problematiek van jonge (alleenstaande) nieuwkomers. Karien werkt nu als zzp-er en is supervisor VGCt en NIP. 


Profiel

drs. Katrien Laane

drs. Katrien Laane

Drs. Katrien Laane is pedagoog en trainer, gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat bij Lunamare. Zij is grondlegger van de OpvoedParty, een interventie die professionals helpt om moeiteloos in gesprek te komen met ouders met opvoedingsvragen. Als ondernemer en trainer probeert zij altijd het mooiste in de ander naar boven te halen. Liefdevolle confrontatie, leren door ervaring en humor zijn haar op 't lijf geschreven.

 


Profiel

Drs. K.L. Winter

Drs. K.L. Winter

Krista Winter is GZ psycholoog, Supervisor VGCt en EMDR practitioner VEN. Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest met volwassenen binnen de Forensische psychiatrie, heeft ze de focus jarenlang op de Jeugdzorg gehad. Beide functies binnen deze specialistische instellingen heeft ze altijd gecombineerd met het uitvoeren van behandelingen in een vrijgevestigde praktijk. Daarnaast is ze als docent werkzaam voor de basisopleiding Cognitieve gedragstherapie. Momenteel werkt Krista als zelfstandige voor verschillende organisaties, waaronder HSK. Supervisie en leertherapie geeft ze ook vanuit haar eigen praktijk te Hengelo. 


Profiel

drs. Leonie Sieverding

drs. Leonie Sieverding

Drs. Leonie Sieverding is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heemstede.

Zij is ruim 15 jaar werkzaam in de jeugd GGZ. Ze heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met verschillende problematiek heeft behandeld. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Met veel plezier combineert Leonie het lesgeven met haar werk in de praktijk. Ze is enthousiast over haar vak en vindt het mooi om dit tijdens het lesgeven over te kunnen brengen. Samen met Marije Kuin legt ze binnen de cursus de nadruk op CGT bij kind & jeugd, waarbij een vaak praktische vertaalslag van de (soms ingewikkelde) theorie wordt gemaakt waar cursisten direct mee aan de slag kunnen. Ze vindt een veilig leerklimaat belangrijk en besteedt hier binnen de cursus veel aandacht aan. 

Leonie is ook supervisor voor de VGCT en NIP (K&J). 


Profiel

drs. Manon Mostert

drs. Manon Mostert

Drs. Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/ psychotherapeut/ IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 10 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJPen ook voor de BIG opleidingen bij de nieuwe vereniging NVGzP-KP.

Manon heeft haar KP en psychotherapie opleiding halverwege de jaren negentig gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het RCKJP, het UMC te Utrecht, Rivierduinen en is daarna een eigen afdeling begonnen dat sinds 2014 valt onder Virenze. Ze is daar behandelcoordinator/ inhoudelijk leidinggevende en stuurt drie teams inhoudelijk aan, het IMH team, het team neuropsychiatrie en het team transitiepsychiatrie.

Ze voert complexe diagnostiek uit en behandelt kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met As I en As II problematiek. Ze is Jaargroepopleider voor de GZ opleiding geweest en heeft zowel in Utrecht als in Leiden als hoofddocent meegewerkt aan het curriculum voor de GZ opleiding. Momenteel geeft ze nascholingscursussen gricht op speltherapie/ CGT en IMH.


Profiel

drs. Marca Geeraets

drs. Marca Geeraets

Drs. Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandeling binnen de ggz, jeugd zorg, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

Haar portfolio betreft: strategische zorginnovatie, inhoudelijke zorgprogrammering, schoolbased mental health, oudertrainingen en consultaties bij complexe vorm van probleemgedrag. Marca is werkzaam bij Bureau PEERS, bestuursadvies, ontwikkeling & training.


Profiel

drs. Margreet van der Plas

drs. Margreet van der Plas

Drs. Margreet van der Plas is van oorsprong neuropsycholoog en gerontopsychotherapeut. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gedragstherapeut. Ze is bezig met haar registratie tot groepstherapeut.

Sinds een jaar werkt ze in haar eigen praktijk Active Psychotherapie in Haarlem. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, in ambulante-, deeltijd- , en klinische instellingen alsook in de crisisdienst. Qua doelgroepen heeft ze ervaring met ouderen, volwassenen en adolescenten. 

Ze heeft jaren gewerkt in deeltijdbehandelingen met volwassenen met ernstige angst- en dwangstoornissen, chronische depressies, somatoforme stoornissen, complexe PTSS en persoonlijkheidsstoornissen.

Tevens heeft ze ervaring met ACT, mindfullness, Dialectische Gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Daarnaast geeft ze al jaren met veel plezier de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is ze supervisor-leertherapeut voor de VGCt. Binnen de VGCt zit ze in de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

In de cursus vindt ze het belangrijk dat de verbinding tussen theorie en praktijk aan bod komt, onder andere door veel te oefenen met eigen casuïstiek. Naast de evidence based behandelingen is er aandacht voor de op maat gemaakte behandelingen die volgen uit de gedragstherapeutische analyses. Het is de kunst complexe problematiek uiteen te rafelen tot behapbare behandelonderdelen. Hierbij komen de volgorde- en fasering van behandeling aan de orde. Humor vindt ze belangrijk in een behandeling als ook in de cursus. Het gezond blijven in dit zware, maar mooie vak wordt ook behandeld.    Profiel

drs. Marieke van Roy

drs. Marieke van Roy

Drs. Marieke van Roy heeft als docent/ coach jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt. In die tijd heeft ze niet alleen ervaring opgedaan in het primaire proces met vmbo-, havo- en vwo-leerlingen; ook het coachen/ consulteren van jonge evenals ervaren docenten behoorde tot haar takenpakket. Tijdens haar studie Onderwijskunde begon ze al te werken voor de Rijksuniversiteit Groningen evenals voor de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO).

In 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze werkt als docent/ onderzoeker. In haar onderzoek richt zij zich voornamelijk op de implementatie van consultatieve leerling begeleiding (CLB), coachingstechnieken en denk- en leervaardigheden in alle typen van onderwijs. Ze is actief betrokken bij zowel de bachelor- als de masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogiek en Orthopedagogiek. Daarnaast werkt ze voor de Universitaire Postmaster opleiding Orthopedagogiek-generalist te Groningen (UPO-G) en de Postmaster Psychologie Opleidingen (PPO). Sinds 2015 is Marieke toetsdeskundige bij SPO. Per 2017 is ze auditor bij audits in het hoger onderwijs.

Tussen 2014 en 2016 werkte Marieke als coördinator onderwijskunde bij de lerarenopleidingen van de Noordelijke hogeschool Leeuwarden. Inmiddels werkt ze als opleidingscoördinator van het Noordelijk Onderwijsgilde van de onderwijsbegeleidingsdienst Effectief Onderwijs.

Tevens is Marieke eigenaar van Edu Colt; een onderneming die in het leven is geroepen door vragen vanuit het onderwijsveld op het gebied van consultatie, coaching, onderzoek, onderwijs, lezingen en trainingen.


Profiel

drs. Marije Kuin

drs. Marije Kuin

Drs. Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk.

Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (Zelf Plannen, Zelf Oplossingen Bedenken en Werken aan je zelfbeeld). Ze is gespecialiseerd in ADHD en gedragsproblemen.


Profiel

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp

Drs. Marije van Oostendorp is gespecialiseerd in dyscalculie. Ze doet onderzoek, geeft nascholing, adviseert scholen en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Ze heeft een eigen praktijk en is betrokken bij de ontwikkeling van een rekenmethode en dyscalculie behandeling.


Profiel

Drs. Mariken Braber

Drs. Mariken Braber

Drs. Mariken Braber is BIG geregistreerd psychotherapeut en GZ-psycholoog en supervisor bij de VGCt. Na 17 jaar in de kinder-psychiatrie (Bascule en vanuit de maatschap ook bij GGZ Centraal Fornhese) te hebben gewerkt op de polikliniek en dagbehandeling, is zij nu werkzaam bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH).

Binnen de praktijk ziet Mariken kinderen, jongeren en hun ouders, en ook jongvolwassenen met diverse problemen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Ze heeft ruime ervaring als docent in postdoctorale opleidingen.


Profiel

drs. Marilene de Zeeuw

drs. Marilene de Zeeuw

Drs. Marilene de Zeeuw is Klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut en supervisor gedragstherapeut VGCt. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van ouder-kind relaties, gehechtheid bij baby's, peuters, kleuters, en jongeren.

Marilene heeft veel ervaring met ouders met psychiatrische problemen en met jonge kinderen met emotieregulatieproblemen en trauma. Vanaf 2009 is Marilene hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot klinisch psycholoog K&J, geeft zij veel trainingen over het onderwerp gehechtheid, heeft zij het boekje 'Er zijn voor je kind' geschreven en twee interventies ontwikkeld samen met collega's, waarvan een gepubliceerd is in de Kind en Adolescentpraktijkreeks van Bohn Stafleu van Loghum: Handboek en werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid. Recent heeft ze 'Url en Uk' - brainbased online module voor moderne ouders met een kind met emotionle buien ontwikkeld samen met Carla Brok, Hedwig van Bakel en Esther van der Zee. Profiel

drs. Marina Reijns

drs. Marina Reijns

Drs. Marina Reijns is klinisch psychologe en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en bekend met de klinische, dagklinische en poliklinische setting.

De laatste acht jaar werkt Marina in een psychotrauma centrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20jaar les op het brede terrein van de psycho-pathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.


Profiel

drs. Marja Appel

drs. Marja Appel

Marja Appel is Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze werkt in een Behandelcentrum JGGZ voor jonge kinderen met een lichte verstandelijke beperking en kinderpsychiatrische problematiek. Marja werd door het Theraplay Institute in Chigaco opgeleid tot Theraplaytherapeut en trainer. Profiel

drs. Marjan Schreurs

drs. Marjan Schreurs

Drs. Marjan Schreurs is Psychotherapeut/senior-Schematherapeut/Cognitief Gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. 

"Ik ben een enthousiast en gedreven docent/supervisor en ik vind het opleiden van collega's zeer inspirerend. Ik stel  in mijn lessen een actieve interactie met de cursisten zeer op prijs. Ik ben ervan overtuigd, dat het  in het opleiden van collega's tot een goede (Schema)therapeut,  vooral gaat om het "zien en doen" (naast uiteraard verdieping via literatuur). In mijn lessen is  daarom grote aandacht en ruimte voor praktische oefening en modeling door docent en middels DVD's. In mijn cursussen werken cursisten deels vanuit eigen schema's. Mijn lessen worden mede daardoor (zeer) positief  beoordeeld (gemid. 9+) en als zeer leerzaam ervaren. 

Ik geef  de basis en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen  (opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en  via  King Nascholing). Ik heb ervaring in het lesgeven van de  basiscursus CGT.   Ik ben tevens  opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor).   

Een nieuwe stap is het geven van groepsleertherapie en workshops over interventies in Schematherapie.

Ik  heb veel ervaring in het werken met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), en  ik heb ruime  ervaring met het meer klachtgericht werken (als PT en GZ-Psycholoog/CGT).

Ik heb een  ruime ervaring in het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de  GZ, PT en KP - opleiding

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als Klinisch- en Orthopedagoog (RUL) en ik heb voorheen  als GZ-psychologoog/orthopedagoog  in de K&J psychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. 

Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk (leertherapie, (groeps)supervisie en coaching) te Blaricum. Voor het behandelen van  patiënten ben ik verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast ben ik werkzaam binnen het 'incompany - model"
Profiel

drs. Marjoleine Streefkerk

drs. Marjoleine Streefkerk

Drs. Marjoleine Streefkerk is orthopedagoog en psychotherapeut, Systeemtherapeut, EFT therapeut. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk. 

Samen met Dorris van Wensen heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.


Profiel

drs. Mark Crouzen

drs. Mark Crouzen

Drs. Mark Crouzen maakte ruim 15 jaar geleden kennis met de Amerikaanse therapeute Insoo Kim Berg. Zij luisterde naar wat cliënten zelf willen, naar hun eigen theorieën en krachten. Haar gedachtegoed inspireerde Mark te onderzoeken hoe therapeuten effectiever kunnen worden.

Natuurlijk ging hij eerst zelf aan de slag. Mark zette de oplossingsgerichte benadering in bij de RIAGG waar hij toen werkte. Wat bleek: de meeste cliënten gingen in de eerste paar sessies al enorm vooruit. En dat terwijl er nog geen behandelplan gemaakt was. In trainingen deelde hij zijn ervaringen met vakgenoten. Ook zij raakten enthousiast.

Scott Miller is Mark's tweede inspiratiebron. Net als Kim Berg gelooft Miller in de kracht van oplossingen die cliënten zelf aandragen. Cliënten actief vragen naar feedback, dat voegde hij toe aan Kim Berg's gedachtegoed. Op basis van intensief onderzoek verfijnde Miller de feedback van cliënten en ging die meten. Een simpel maar heel effectief systeem: het zorgt ervoor dat het mislukken van therapieën tijdig wordt gesignaleerd. Pas je dit CDOI-systeem consequent toe, dan realiseer je als therapeut maar liefst 65% verbetering.

Mark volgde in Amerika trainingen bij Miller en past CDOI ook dagelijks toe. Ook nu weer deelt hij zijn gedachtegoed met collega-therapeuten en hulpverleners. Veel GGZ-instellingen volgden trainingen bij Mark en zijn CDOI gaan gebruiken. Mark gelooft in bewezen effectiviteit, hij doet wat werkt.


Profiel

drs. Martin de Vor

drs. Martin de Vor

Drs. Martin de Vor is NVO orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking. Dit boek is verschenen in 2014.


Profiel

drs. Martine Onland

drs. Martine Onland

Drs. Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCt. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen- jongeren en jongvolwassenen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte. Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.  


Profiel

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Drs. Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

drs. Merijn Merbis

drs. Merijn Merbis

Drs. Merijn Merbis, is Klinisch psycholoog (BIG),  psychotherapeut (BIG) en supervisor van de VKJP (Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie). Hij is werkzaam bij de Opvoedpoli en hij heeft een eigen praktijk bij Plein20. 


Profiel

drs. Miep Burger

drs. Miep Burger

Drs. Miep Burger is  orthopedagoog en rouwtherapeut. Zij heeft de  2 jarige gespecialiseerde opleiding gevolgd “Omgaan met Verlies” bij het Land van Rouw in Nijmegen.

Mevr Burger is werkzaam als Rouwtherapeut en Orthopedagoog-Generalist i.o. in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij  rouwgroepen aan kinderen,  gezinsbegeleiding en individuele rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met visie, systemisch werken en doen wat nodig is.


Profiel

drs. Milena Hilstra

drs. Milena Hilstra

Drs. Milena Hilstra ontwikkelde samen met Mirjam Spijker het 'Brain based opvoeden/ Family empowerment methodiek' gebaseerd op het werk van Daniël Siegel en Dan Hughes. Milena is gelicenseerd door het het Mindsight Insitute uit de VS om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland heeft zeven jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en systemen in een zelfstandige praktijk. De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

drs. Minke de Boer

drs. Minke de Boer

Minke de Boer is psycholoog en seksuoloog NVVS. Zij werkt sinds 2007 bij het Flevoziekenhuis in Almere en daarnaast is zij docent aan de Universiteit Utrecht en de Verloskunde Academie Amsterdam. Zij is aangesloten bij seksuologencollectief De Bedweters en zij is actief in de mediacommissie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze weet het onderwerp seksualiteit op een luchtige wijze te benaderen zonder voorbij te gaan aan de gevoelige kanten ervan. Ze geeft concrete adviezen die direct toepasbaar zijn. 

“Seksualiteit is een bio-psycho-sociaal fenomeen en door de complexiteit ervan blijft het voor mij een boeiend vak. Ook in mijn professionele ontwikkeling is het bio-psycho-sociale model terug te vinden. Na mijn studie psychologie ben ik direct in de seksuologie terecht gekomen en heb ik mij eerst vastgebeten in het biologische aspect van seksualiteit. Dat kon goed binnen het ziekenhuis. Maar ik merkte dat ik op het relationele stuk nog wat te leren had en heb inmiddels de opleiding systeemtherapie afgerond.”

“Lesgeven is altijd onderdeel van mijn werk geweest. Ik doe het altijd met veel plezier en het geeft me extra energie en inspiratie. Hulpverlening en onderwijs versterken elkaar. Want door het onderwijs verplicht ik mezelf om up-to-date te blijven en door de hulpverlening heb ik altijd praktijkvoorbeelden paraat.”


Profiel

drs. Mirjam Spijker

drs. Mirjam Spijker

Drs. Mirjam Spijker is GZ-psycholoog met meer dan 20 jaar ervaring in het werken met volwassenen, kinderen en systemen in een eigen praktijk. Samen met haar dochter, Milena Hilstra schreef ze het Mindfulfamily Werkboek en samen ontwikkelden zij Brain-based opvoeden/ Family Empowerment methodiek, gebaseerd op onder andere het gedachtegoed van Daniel Siegel en Daniel Hughes. Kennis van de ontwikkeling van het kinderbrein en hechting staat hierbij centraal. Door het Mindsight Insitute uit de VS zijn Mirjam en Milena nu gelicenseerd om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland. De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

drs. M.J. Vermeulen

drs. M.J. Vermeulen

Drs. Muriel Vermeulen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/psychoanalytica en Infant Mental Health specialist. Zij heeft in Amsterdam klinische psychologie gestudeerd en heeft daarna de RINO opleiding gedaan in Rotterdam.

Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in de doelgroep -9 mnd tot 4 jaar en hun ouders. In 2013 rondde zij haar opleiding tot psychoanalytica af bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap.

Voordat zij haar eigen praktijk in Utrecht startte (2013) heeft zij gewerkt bij het Emma KinderZiekenhuis/Het Kinder AMC in Amsterdam en op de kinder-en jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het IMH Centrum te Utrecht. In haar vrijgevestigde praktijk behandelt zij infants, kinderen, adolescenten en volwassenen. Naast het behandelen geeft zij supervisie en leertherapie aan psychologen en psychiaters in opleiding. 


Profiel

drs. Monique van der Ven

drs. Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, Systeemtherapeut, Supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carriere centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen klinische- dagklinische en ambulante instellingen voor Jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge)kinderen en hun gezinnen.

Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent Systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.


Profiel

drs. Nico van der Molen

drs. Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Opleider en Supervisor. 
Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.


Profiel

drs. Paulien Peters

drs. Paulien Peters

Drs. Paulien Peters is auteur van het boek 'Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren'. Zij is orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Paulien werkt bij de polikliniek van Intermetzo Zutphen, specialistische jeugdzorg. Zij werkt voornamelijk met jongeren met gedragsproblemen, (complex) trauma en hechtingsproblematiek.


Profiel

Drs. Philip Beerendonk

Drs. Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als gz-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Hij is geregistreerd als supervisor bij zowel de VPeP als de VSt (Vereniging voor Schematherapie), als supervisor en leertherapeut bij de NVP en als groepstherapeut bij de NVGP. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.


Profiel

Drs. Rachelle Landman

Drs. Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als Klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en Klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 


Profiel

drs. Rik Knipschild

drs. Rik Knipschild

Drs. Rik Knipschild is GZ-psycholoog en Psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt in de functie van behandelcoördinator op een crisisafdeling. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij een Fellowship aanstelling vanuit ZonMw. In deze functie verricht hij onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s die als doel hebben het verminderen van posttraumatische stress bij kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, geweld en/of misbruik. Verder maakt Rik deel uit van de erkenniningscommissie effectieve jeugdinterventies van het NJI, is hij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie.  


Profiel

drs. Roos Gerats

drs. Roos Gerats

Drs. Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers  individueel en in  teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.


Profiel

drs. Roos Koolhof

drs. Roos Koolhof

Drs. Roos Koolhof is psycholoog bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp in Amsterdam. Ze werkt bij het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit, Qpido. Ze is verantwoordelijk voor het programma Julia.

Julia is (preventieve) individuele ambulante hulpverlening aan meisjes die vragen hebben over of problemen hebben met liefde, relaties, seksualiteit en grenzen. Roos is gecertificeerd trainer van het Vlaggensysteem en geeft daarnaast trainingen over Seksualiteit en Opvoeden. Vanuit Qpido is ze deeltijd gedetacheerd naar BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam.


Profiel

drs. Rosanne de Clercq

drs. Rosanne de Clercq

Drs. Rosanne de Clercq is blij met het immer boeiende vak, met ruim 25 jaar als voornaamste standplaats de Parnassiagroep, laatste 10 jaar cluster persoonlijkheidsproblematiek, trauma en eetstoornissen.
Sinds haar postdoctorale specialisatie (KP-opleiding) is ze werkzaam als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog/ psychotherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is Rosanne als docent en praktijkopleider verbonden aan de GZ- en KP-opleiding en verzorgt zij de basiscursus CGT voor de VGCt.


Profiel

drs. Ruth Willems

drs. Ruth Willems

Drs. Ruth Willems, kinderpsycholoog NIP en registermediator MfN, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder-en jeugdpsycholoog NIP.

Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family mediation gevolgd. Ruth's werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: Vragen over adoptie. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: Hana. In 2018 is het praktisch handboek uitgekomen: Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen. En in 2019: Hulpverlening bij echtscheiding. Daarnaast schrijft zij artikelen en levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.
Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.


Profiel

Drs. Sonja van der Toorn

Drs. Sonja van der Toorn

Drs. Sonja van der Toorn is psychotherapeut, GZ psycholoog en supervisor VGCt. Zij heeft ervaring met het behandelen van volwassenen bij HSK. Van 2001 tot 2010 heeft zij gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie. Sinds 2010 is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde. Tevens had zij van 2010 tot 2015 een eigen praktijk in de jeugd S-GGZ. Vanaf 2016 is zij werkzaam als psychotherapeut / regie behandelaar bij Virenze locatie Den Haag, dat per 2018 overgenomen is door Parnassia. Zij is daarnaast supervisor/ praktijkbegeleider in het kader van de GZ opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Zij is als docent, hoofddocent en jaargroepleider betrokken geweest bij de GZ-opleiding te Rotterdam. 


Profiel

drs. Steven Meijer

drs. Steven Meijer

Drs. Steven Meijer is klinisch psycholoog, psychotherapeut, gedragstherapeut, opleider gedragstherapie en EMDR trainer. Hij is werkzaam in een eigen praktijk voor cognitieve gedragstherapie te Deventer, verzorgt onderwijs in CGT en EMDR en heeft gepubliceerd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en EMDR. 


Profiel

drs. Susanne Wegen

drs. Susanne Wegen

Drs. Susanne Wegen is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut en Cognitief Gedragstherapeut (VGCT). Haar passie en specialisatie ligt in de behandeling van trauma/PTSS, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving en de veel voorkomende combinatie van deze drie.

Zij werkt vanuit verschillende referentiekaders waarbij met name schematherapie en EMDR haar voorkeur hebben. Naast het werken met volwassenen heeft zij jarenlange ervaring in het klinisch en ambulant werken met adolescenten en jong volwassenen in zowel de psychiatrie als (jeugd) verslavingszorg. Naast haar werkzaamheden binnen een GGZ instelling en in een eigen praktijk, geeft zij regelmatig les als hoofddocent bij o.a. de RINO Groep en King nascholing en geeft zij diverse trainingen (op maat) op het gebied van middelenproblematiek, motiverende gespreksvoering, trauma en persoonlijkheid. Zij geeft (incompany) trainingen zowel binnen de GGZ als binnen de Jeugdzorg, de Raad en andere instanties die werken met jongeren, (jong) volwassenen en ouders.

Zij heeft eind 2017 een GGZ instelling opgericht Splinter www.splinter.care


Profiel

drs. Suzanne Terhorst

drs. Suzanne Terhorst

Drs. Suzanne Terhorst heeft jarenlang bij een ggz instelling gewerkt, nu werkt zij als vrijgevestigde gz psycholoog en EMDR practitioner in haar eigen praktijk te Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en volwassenen met emotie-regulatie problemen, eetproblemen, angsten en depressies en ptss klachten. Daarnaast werkt Suzanne als docent en verzorgt zij trainingen op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik.


Profiel

drs. Tineke Haks

drs. Tineke Haks

Tineke Haks is Gz psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Docent, Supervisor, Leertherapeut. Ze is werkzaam in eigen praktijk, www.tinekehaks.nl.


Profiel

drs. Ton van Heugten

drs. Ton van Heugten

Drs. Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1977 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de loop der jaren werkt(e) hij als behandelaar met volwassenen, kind-& jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en forensische patiënten. Daarnaast gaf hij vanaf begin jaren '80 veel scholing aan professionals. In oktober 2016 ging hij wat betreft arbeidsovereenkomst met pensioen. Sindsdien werkt hij nog ruim 1 dag als regiebehandelaar bij kleinere zorgaanbieders, geeft hij verder scholing op gebied psychopathologie en DSM-5 en geeft hij groepsleertherapie.


Profiel

Drs. Ton Wilken

Drs. Ton Wilken

Ton  Wilken  voert  sinds  1981  een  vrijgevestigde  praktijk  (nu  als  GZ-psycholoog)  en  heeft  28  jaar  als  psychotherapeut  gewerkt  bij  het  RMPI,  later  Yulius  gehe-ten,  op  de  Afdeling  Gezinspsychiatrie.  Daarnaast  in  5  verschillende  settingen  gewerkt  binnen  de  GGZ.

Hij  heeft  opleidingen  gevolgd  in  Directieve therapie,  Systeemtherapie,  Hypnose  &  hypnotherapie,  behandeling  van  trauma  &  dissociatie,  Ericksoniaanse  hypnose  &  therapie,  EMDR  en  Sensorimotor  psychotherapy.  Tevens  heeft  hij  in  deze  richtingen  (behalve  de  laatste  twee)  ook  jarenlang  opleiding  gegeven,  resp.  18, 10,  38,  8  en  28  jaar.

Hij  heeft,  oa  door  al  zijn  diverse  ervaringen,  een  diep  respect  gekregen  voor  de  onbewuste  wijsheid  van  cliënten  èn  van  collega - therapeuten.  Hij  wil  zich  graag  inzetten  om  deze  algemene,  maar  helaas  te  weinig  gebruikte  kennis  te  verbreiden  en  collega’s  te  stimuleren  deze  bronnen  in  zichzelf  verder  te  ont-wikkelen  ten  dienste  van  hun  cliënten.


Profiel

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog / psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suicidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. Wilfriedis actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de
opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en gz-psycholoog.


Profiel

drs. Willem Barents

drs. Willem Barents

Drs. Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met  veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute-, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is.  

Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd en is hij docent in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek.  Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en vereniging voor schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.


Profiel

drs. Willemine Heiner

drs. Willemine Heiner

Drs. Willemine Heiner is Klinisch Psycholoog, Kinder-en Jeugd Psycholoog Specialist, Cognitief Gedragstherapeut  (VGCt), PCIT en EMDR practionar. Verder is Willemine opleider/supervisor cognitieve gedragstherapie (VGCt) en  opleider Parent Child Interaction Therapy (PCIT International).

Willemine heeft  25 jaar ervaring in de  (kinder-en jeugd) ggz  in een poliklinische setting, dagbehandeling en klinische afdeling. Zij heeft gewerkt  als (inhoudelijk) manager, behandelverantwoordelijke, methodiek ontwikkelaar, consulent, opleider/trainer en supervisor en heeft ervaring met  gevarieerde  problematiek en diverse doelgroepen: Kinderen en jeugdigen, ouders, volwassenen, multiprobleem gezinnen (al dan niet  met een beschermende maatregel), kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel is Willemine werkzaam  in eigen praktijk; www.heinerpsycholoog.nl.


Profiel

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek

Ik, Elsbeth Emsbroek, ben GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de VGCt.
Ik werk sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg en heb zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ instellingen, ben ik in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West. Ik werk sinds 2013 volledig in de
basis GGZ. Mijn praktijk zit in een huisartsenpraktijk en ik werk daar onder één dak samen met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Op mijn openbare profiel op LinkedIn kan je meer over mij lezen.Profiel

Erik  van de Kraats (hoofddocent)

Erik van de Kraats (hoofddocent)

Erik van de Kraats werkt als supervisor en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis. In Amsterdam bij de poli kind, jeugd, jongeren en de poli volwassenen en in Oosterbeek bij CIBA ( Crisis Interventie en Behandeling Autisme ). Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie.

Erik is als (hoofd)docent betrokken bij RINO Noord Holland en bij diverse (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd – en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut.

Hij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in ( collaboratieve, oplossingsgerichte ) systeemtherapie, werken met multi-stressgezinnen en samenwerken rondom geweld & onveiligheid voor kinderen. Vanuit zijn eigen praktijk geeft Erik supervisie, trainingen en workshops bij GGZ- en Kinder-Jeugdzorginstellingen.


Profiel

Erik van der Elst

Erik van der Elst


Profiel

Gabriëla Reuhl

Gabriëla Reuhl

Gaby Reuhl is systeemtherapeut bij de NVRG en cognitief gedragstherapeut bij de VCGT. Verder is zij docent Systemisch werken aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en verzorgt zij de modules Narratieve gespreksvoering en Circulair vragenstellen aan de verschillende deeltijdopleidingen.

De werkervaringen van Gaby Reuhl zijn Systeemtherapeut in de Jeugdzorg, Kinder-en Jeugdpsychiatrie en de Psychiatrie Volwassenen. Daarnaast was zij als systeemtherapeut en docent verbonden aan de specialistische teams van Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Sinds enkele jaren werkt zij zelfstandig als vrijgevestigd systeemtherapeut in haar eigen praktijken in Nijmegen en Utrecht.


Profiel

Geertje Lamboo

Geertje Lamboo

Geertje Lamboo is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor. Ze heeft lange tijd bij GGZ Noord Holland Noord gewerkt. Daar heeft zij zowel binnen de volwassenzorg als jeugdpsychiatrie gewerkt. Momenteel werkt zij bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. Daarnaast is zij voor een paar uur per week werkzaam binnen een eigen praktijk als behandelaar en supervisor. 


Profiel

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is auteur, spreker, coach, trainer en expert over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lotgenoten, professionals en organisaties zien haar ervaringsdeskundigheid als een grote toegevoegde waarde. Als geen ander weet Hameeda Lakho hoe groot de effecten van kindermishandeling zijn, en hoe moeilijk de zoektocht kan zijn naar juiste hulp. Als auteur schreef ze drie succesvolle autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de gevolgen ervan zoals Geheim Geweld, Verborgen Tralies en Gebroken Cirkel


Profiel

Harrie van Leeuwen, mha

Harrie van Leeuwen, mha

Harrie van Leeuwen mha, is kinder- en jeugdpsychiater n.p. en gefascineerd door transformaties in de ontwikkeling van kinderen, professionals en organisaties. De vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals staat of valt met robuust professioneel redeneren. Dit is de toetssteen; vakinhoudelijke kennis en ervaring is de basis.

Portfolio: klinisch redeneren en onderbouwen van besluitvorming in de jeugdzorg door beroepskrachten en professionele teams; ontwerp van interventies en diensten; advisering m.b.t. strategische zorginnovatie. Harrie is werkzaam bij Bureau PEERS, bestuursadvies, ontwikkeling & training www.bureaupeers.nl.


Profiel

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en Trainer in Oplossingsgericht Werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet (Verbindend Gezag) en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. 

Ilse is auteur van het boek Handel Geweldloos en is gast-docent bij o.a. Rino-Zuid, Avans en bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Verder geeft Ilse landelijk trainingen binnen het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang en geeft zij diverse lezingen in het land.

Voor meer informatie kijk op www.geweldloos-verzet.nl


Profiel

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken.

Binnen haar huidige baan bij Youz KJP geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.


Profiel

Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma

Ik werk als gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt®. Ik heb 15 jaar ervaring in het behandelen en onderzoeken van psychische klachten. Waaronder ook e-health en online behandelen. Ik heb me gespecialiseerd in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een behandelmethode specifiek gericht op langdurig depressieve klachten. Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT). Daarnaast ben ik docent bij verschillende postdoctorale opleidingsinstituten en aan de VU. Ik geef supervisie, leertherapie en trainingen in CGT en CBASP.


Profiel

Jetske Emmelkamp

Jetske Emmelkamp

Jetske Emmelkamp is klinisch psycholoog-psychotherapeut, VGCt-erkend cognitief gedragstherapeut en supervisor en in bezit van een BKO registratie. Zij is werkzaam bij GGZ inGeest bij de zorglijn angst en dwang en bij de zorglijn depressie (CBASP intensief). Daarnaast verzorgt ze de VGCt basiscursus o.a ook intern bij GGZ inGeest. De manier van lesgeven is heel interactief. 


Profiel

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGz Centraal. Ze is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut vgct en EMDR practitioner. Jory heeft veel ervaring met het behandelen van angst- en dwangstoornissen en in het bijzonder verzamelstoornissen.


Profiel

Judith Koolwijk

Judith Koolwijk

Drs. Judith Koolwijk is werkzaam als GZ-Psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR therapeut. Zij is werkzaam binnen de ambulante volwassenen zorg in de basis en de specialistische GGZ. Daarnaast verzorgt zij met veel enthousiasme lesdagen en workshops.


Profiel

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Mijn naam is Karin van Dijk. Ik ben bij de NVRG geregistreerd als systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Werkzaam bij ACCARE in Drenthe, daar werk ik vooral met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen. Ik ben als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtgebieden Forensische KJP, Stagnatie van de schoolgang en Emotieregulatie( DGT).

Wat mijn betreft is systemisch denken en werken een must om behandelingen en begeleiding effectief te laten verlopen. Je hebt niet in je eentje een probleem en kunt  ook niet succesvol alleen tot verandering komen. Ik vind het leuk en belangrijk om kennis hierover met collega’s te kunnen delen, maar vooral om met elkaar te ontdekken hoe de systeemtheorie toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten. Ik hoop de studenten enthousiast te maken voor deze manier van werken en denken, zodat de ontwikkeling die we in gang gaan zetten ook na de opleiding een vervolg krijgt.  

Ik ben toenemend geïnteresseerd geraakt in ervarings gericht werken met gezinnen, omdat deze vormen soms sneller en effectiever tot ingang, beweging  en inzicht kunnen lijden in het therapieproces.  Daarin werk ik graag samen met vak therapeuten( PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf ben ik  geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen. Dat pas ik kleinschalig toe in mijn werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   


Profiel

Kim Oude Egberink

Kim Oude Egberink

Drs. Kim Oude Egberink is psycholoog (SKJ-geregistreerd), ambulant pedagogisch gezinsbegeleider en (ervarings-) deskundige op het gebied van hoogsensitiviteit. Zij werkt sinds 2006 in de jeugdzorg en heeft de missie om hoogsensitiviteit meer kenbaar te maken binnen haar werkgebied. Daarom streeft zij er naar om een training aan te bieden waarin interessante, wetenschappelijk onderbouwde kennis aan bod komt welke meteen toepasbaar is in haar dagelijkse praktijk. 


Profiel

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld In Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de Meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode, zie https://kirstenregtop.com/over-kirsten/


Profiel

Lou Bettina Klein

Lou Bettina Klein

Bettina Klein is Symbooldrama-therapeut. Ze is werkzaam als docent aan het Instituut voor Toegepaste Psychologie en vaktherapeutische beroepen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en in eigen praktijk 'Kunst &Therapie’. Bettina is leertherapeut en docent voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie (www.symbooldrama.nl). Haar werkervaring komt voort uit begeleiding van oncologische patiënten (sinds 2000) en enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de psychiatrie.


Profiel

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar gewerkt als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Maaike is supervisor NVRG.

Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie.Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouder, gezinnen en stellen.


Profiel

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Gezinscoach, Therapeut, Trainer en Mediator           

Ruim 25 jaar werk ik in verschillende functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt ben ik me vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet en signalen van welzijn & veiligheid zijn methoden die ik hierbij gebruik. Naast het werken met gezinnen geef ik in deze methoden ook training en intervisie binnen diverse organisaties. Sinds 2008 heb ik mijn eigen praktijk en ben tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht.

Hiernaast ben ik mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers namelijk; “Oplossingsgerichte Intervisie “, “Oplossingsgericht Werken 2.0” en “Oplossingsgerichte vragen voor ouders”.


Profiel

Meike Kruger

Meike Kruger

Ik ben geregistreerd Psychotherapeut, GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut en junior schematherapeut. Daarnaast ben ik supervisor en leertherapeut van de VGCt en actief als opleider en docent voor verschillende postdoctorale opleidingen, de studie klinische psychologie  en het academisch psychiateronderwijs.

Sinds 1999 ben ik werkzaam binnen de GGZ.  Sinds 2007 werk ik bij GGZinGeest in de academische zorglijn angst & dwang.  In 2012  ben ik naast mijn werk in de GGZ gestart met mijn eigen praktijk. Ik heb me in toenemende mate gespecialiseerd in (complexe) traumabehandelingen, angststoornissen en stemmingsstoornissen.


Profiel

Mike Chirill

Mike Chirill

Drs. Mike Chirill psycholoog van Kind & Jeugd en heeft nu al ruim 20 jaar ervaring met het werken met kinderen. De eerste jaren als counselor in Amerika in één van de zogenaamde wildernis therapy camps en daarna als psycholoog in het regulier basisonderwijs speciaal voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

De laatste 10 jaar is psychodiagnostiek de hoofdmoot van de werkzaamheden binnen de consultatieve leerlingbegeleiding. Zijn visie op psychodiagnostiek is dat zowel ouders als het kind een grote stem moeten hebben gedurende het gehele proces. Het kind blijft hierbij altijd de eerste klant waar verantwoording aan afgelegd moet worden.


Profiel

Mirte Heringa

Mirte Heringa

Hi, ik ben Mirte Heringa, GZ psycholoog en supervisor VGCt en meer dan 15 jaar werkzaam in de GGZ. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van verslavingsproblematiek, eetstoornissen, angst en stemmingsstoornissen. Ik werk bij Novarum, waar ik hoofd ben van het obesitas team, en ik zit in het sectie bestuur VGCt van eetstoornissen. Daarnaast geef ik al meer dan 10 jaar met veel plezier regelmatig trainingen CGT en motiverende gespreksvoering.


Profiel

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taal ontwikkelings stoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren en Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien. Vanuit haar bedrijf ‘7 Zintuigen’ geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


Profiel

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg is systeemtherapeut, NVRG supervisor-en leertherapeut en EFT therapeut. Zij is momenteel in opleiding tot DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Ze werkt in eigen praktijk en bij Molemann Mental Health in Hilversum. Ze werkt zowel met jongeren, kinderen als volwassenen en ze geeft groeps- en oudertrainingen in Nieuwe Autoriteit en Mindful parenting.

Tevens geeft ze trainingen in de methodiek ‘Een Taal Erbij’. Zij is overtuigd van de krachten en hulpbronnen van gezinnen als basis van herstel en verandering. Individuele psychische problemen en de manieren waarop mensen naar zichzelf kijken vinden vaak hun de oorsprong in de gezinsdynamiek van herkomst.  De oplossingen dienen volgens haar ook vanuit de context van het gezin gezocht te worden.


Profiel

prof. dr. Agnes van Minnen

prof. dr. Agnes van Minnen

Mw. prof. dr. A. van Minnen (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als directeur behandelprogramma werkzaam bij Psychotrauma Expertise Center PSYTREC te Bilthoven. Zij is tevens als hoogleraar ‘angstregulatie en behandeling van angststoornissen’ werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op het gebied van dissociatie en posttraumatische stress stoornis.


Profiel

prof. dr. Colin van der Heiden

prof. dr. Colin van der Heiden

Prof. dr. Colin van der Heiden heeft bijna 25 jaar ervaring als behandelaar bij diverse instellingen binnen de GGZ. Momenteel is hij als GZ-psycholoog/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Angst en Dwang bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is hij een dag per week werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie. Hij is erkend supervisor van de VGCt en NVP, en geeft ruim 15 jaar les op het gebied van de cognitieve gedragstherapie.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angst en dwangstoornissen. En dan vooral van de gegeneraliseerde angststoornis, het onderwerp waarop hij in 2011 promoveerde, en de obsessieve compulsieve stoornis, waarnaar hij momenteel onderzoek doet. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op het vlak van de cognitieve gedragstherapie op zijn naam staan, waaronder (met anderen) het boek Cognitieve therapie: De basisvaardigheden.


Profiel

René van Dijk

René van Dijk

René van Dijk is Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Docent, Supervisor en Leertherapeut. Hij is werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie.


Profiel

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmaster opleiding tot gz-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim en gegevens delen in een team.


Profiel

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens is systeemtherapeut en EFT-therapeut. Het werken met gezinnen met adolescenten en het werken met (echt)paren is haar grote passie. Zij werkt vanuit verschillende invalshoeken en bekijkt alles vanuit de samenhang, de context, de krachten en de communicatie en ziet dit als een rijkdom van de systeemtherapie.

Sinds 10 jaar werkt zij in de verslavingszorg, zowel met jeugd, als met volwassenen en hun gezinnen en/of andere relaties. Het afgelopen jaar is zij haar eigen praktijk gestart naast haar werk in de verslavingszorg. Naast therapeut is zij ook docent. Zij heeft voor alle medewerkers van Brijder-jeugd een training ‘systeemgericht werken in de verslavingszorg’ ontwikkeld en gegeven. Zij is docent bij onder andere de RINO Groep en King nascholing en geeft verschillende trainingen op maat op het gebied van jongeren en middelengebruik, motiverende gespreksvoering, systeemgericht werken en het werken met ouders binnen de verslavingszorg. Daarnaast leidt zij oudergespreksgroepen en de oudergroep ‘Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit’.


Profiel

Sebastián Aravena

Sebastián Aravena

Dr. Sebastián Aravena studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam met ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie als specialisaties. In 2017 promoveerde hij op onderzoek naar het leren van de correspondenties tussen letters en klanken en de relatie daarvan met leesvloeiendheid. Naast het verrichten van toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, werkt Sebastián Aravena sinds 1999 ook in de praktijk, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met diagnostisch onderzoek en behandeling. Op dit moment werkt hij als directeur inhoud en ontwikkeling bij het RID waar hij zich vooral bezighoudt met ontwikkeling en innovatie. Tevens is hij verbonden aan het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. In 2015 ontwikkelde Sebastián Aravena samen met Orbit Games de serious game Kosmos Klikker voor het trainen van de correspondenties tussen letters en klanken bij kinderen vanaf 4 jaar.  


Profiel

Steven Strietman

Steven Strietman

Steven is naast docent CGT, GZ-psycholoog en VGCt supervisor. In het verleden heeft hij verpleegkunde en Klinische psychologie (aan de UvT) gestudeerd. Vervolgens heeft hij werkervaring opgedaan binnen de PAAZ Dordrecht en GGZ Breburg. Momenteel is hij werkzaam bij Idris. Daar is hij betrokken bij specialistische behandeling voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag.


Profiel

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck


Suzanne Schiereck (1976); docent-assistent/vaktherapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, schematherapeut, lid van de ISST en haptotherapeut, lid van de NFG/RBCZ. Sinds 2012 geeft zij groepsschematherapie aan groepen met voornamelijk B- en C persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel is zij werkzaam bij Psychologenpraktijk van den Elshout en in haar eigen praktijk "Huis naar het Hart”.

Suzanne heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de schematherapie waarbij ze gesuperviseerd is door drs. Farell en drs. Shaw.  Leren behoeften herkennen en behoeften vervullen zijn voor haar thema's geworden welke zij toepast in haar werk.


Profiel

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Drs. Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog momenteel werkzaam bij Dokter Bosman, locatie Amsterdam (voormalige locatie The Busy People, specialisten in ADHD en ASS). Ze is al 15 jaar werkzaam binnen de kinder- en jeugd GGZ en behandeld kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek.

Maar ze heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Zij is op meerdere ADHD poli's betrokken geweest bij de oprichting en coordinatie van het aanbod.

Naast haar werk als GZ- psycholoog is zij auteur van de kinderboeken ‘ADDaisy’ en ‘ADDavid’ voor kinderen met ADD. En van haar laatste boek Wonderlijke wazigheid, een boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD, is in 2016 alweer de vierde druk verschenen.

En ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.


Profiel
Naar boven