Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd of het complete traject tot
Systeem Therapeutisch Werker (STW).

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap)  vormt samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidende deel van 60 uur de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur.

Aan het einde van de 132 uur  ben je in staat zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren. Je bent in staat om interventies vanuit verschillende perspectieven (o.a  narratief perspectief, hechtingsperspectief, oplossingsgerichte perspectief) toe te passen, binnen partnerrelatietherapie en gezinstherapie. Supervisie en leertherapie vormen onderdeel van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Doelstelling

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. In het vervolgdeel staan meta- en basiscompetenties centraal die van belang zijn bij het initiëren, uitvoeren en afsluiten van systeemtherapie. Hierbij  is aandacht voor het uitbreiden van kennis, vaardigheden op het gebied van:

 • -Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.
 • -De opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.
 • -Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context.
 • -Het toepassen van basistechnieken, specifieke methodieken en interventies.
 • -Het hanteren van impasses in de behandeling en voor ethische dilemma’s.
 • -Systemische diagnostiek  
 • -Het opstellen van circulaire werk-hypothesen.
 • -Het opbouwen van een werkrelatie en werken vanuit meervoudige partijdigheid
 • -Breuken in de werkrelatie met systeemleden
 • -Het creëren van een feedbackcultuur, voor non-specifieke therapiefactoren,

Je leert ook hoe interventies per fase in de therapie een andere betekenis krijgt.

Daarnaast kan de cursist reflecteren over eigen houding en positie.

De cursisten leren relevante begrippen en vaardigheden om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen.


Werkwijze

Er wordt een lesprogramma geboden waarin het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Daarnaast is in de vervolgcursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Ook wordt er aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

In de cursus is ervoor gekozen in de eerste les verbinding te maken met de opgedane kennis in de basismodule  Systeemtherapie Inleidende deel van 60 uur. Basisbegrippen uit de systeemvisie worden in deze les opgefrist. 


Toets

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets biedt de mogelijkheid te reflecteren over hetgeen er is geleerd. De toets is een integratiemoment van leerervaringen. 


Aanwezigheid

Het werkt natuurlijk het prettigst als je alle dagen aanwezig bent. Het kan gebeuren dat je door een overmachtsituatie niet aanwezig kan zijn. Als je 6 lesuren afwezig bent, dan heeft dat geen consequenties. Mocht je meer dan 6 lesuren afwezig zijn, dan maak je een inhaalopdracht die de stof van de gemiste lesuren behandelt. Je mag maximaal 12 lesuren afwezig zijn. 

aantal dagen:
12
contacturen:
72

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. donderdag 5 dec 2019 van 9:30 - 16:45 (Henk Pijnenburg)
 2. donderdag 19 dec 2019 van 9:30 - 16:45 (Henk Pijnenburg)
 3. donderdag 9 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 16 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 30 jan 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike Martens)
 6. donderdag 6 feb 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike Martens)
 7. donderdag 13 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 5 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike Martens)
 9. donderdag 12 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike Martens)
 10. donderdag 26 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 2 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 9 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 17 apr 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
vol 😕

NVRG

geldig van - tot -
Erkend als opleiding72In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van - tot -
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudiepunten35Toegekend
Herregistratie72Toegekend
Overige22Toegekend
Behandeling30Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd of het complete traject tot Systeem Therapeutisch Werker (STW).

Deze verdiepingscursus kan ook als cursus op zichzelf worden gevolgd. Zonder de inleiding of de STW cursus te doen, kun je deze cursus dus ook volgen. Is dit het geval, neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan samen met de docent je inschrijving beoordelen. Je komt dan niet in aanmerking voor de accreditatiepunten bij de NVRG.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken ACTief opvoeden (Hogrefe 2012), Samen ACTief in je gezin (Lannoo 2015) en ACT your way (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor Systeemtherapeuten en Systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen en het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT  (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

dr. Henk Pijnenburg

dr. Henk Pijnenburg

Dr. Henk C.E. Pijnenburg is klinisch psycholoog. Van 1973 t/m 2003 verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast tot oktober 2012 gewerkt als clinicus in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en Orthopedagoog Generalist. Lid van de beroepsverenigingen N.I.P. en NVO en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Maaike Martens

Maaike Martens

Aan te schaffen literatuur (NOG ONDER VOORBEHOUD) 

Handboek Systeemtherapie, J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht De Tijdstroom 

Samen in therapie: gezinstherapie als dialoog van P. Rober (2006), Leuven/Voorburg, Acco 

Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 

Naar boven