EMDR en Systeemtherapie

Tijdens deze 3-daagse cursus krijgt de cursist meer inzicht in de invloed van traumata van de ouders op hun kinderen, van traumata van partners op hun partners en van traumata van kinderen op hun ouders. EMDR met aanwezigheid van belangrijke andere, is hier een goede behandelmethode 

Inhoud

In gezin -of systeemtherapie is de gezinscultuur de plaats waar niet alleen veel trauma’s ontstaan, maar ook is deze cultuur de plaats waar kwetsbaarheid voor en veerkracht om het wel/niet verwerken van schokkende gebeurtenissen, wordt ontwikkeld. Een trauma van een gezinslid, heeft invloed op het gehele systeem. 

In deze cursus wordt ingegaan op de bruikbaarheid van systeemtherapie en EMDR bij:

 •  geweldstrauma's: van ouder naar kind, van partner naar partner, van kind naar ouder;
 • seksueel misbruik;
 •  peer trauma's (waaronder pesten);
 •  migratietrauma's;
 • arbeidsproblematiek (waaronder ook pesten)

 

Werkwijze

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk. Verder wordt er veelal gebruikt gemaakt van rollenspellen, demonstraties, videoanalyse en huiswerkopdrachten.  Daarnaast wordt er met de volgende methodieken gewerkt;

 • genogrammen;
 • observatie-opdrachten aan de leden van het systeem;
 • systemisch doorvragen naar veranderingen, winst.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om optimaal gebruik te maken van de aanwezigheid van belangrijke anderen bij de verwerking van traumata met behulp van EMDR. Ook krijgen de deelnemers, via het werken met genogrammen, inzicht in hoe traumatische ervaringen door de generaties heen van invloed zijn. De deelnemers leren het systeem actief in te zetten in het 'verzilveren' (een begrip van A. Lange) van de resultaten van de EMDR behandeling.


Wijze van toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het inleveren van  een casusbeschrijving die op een voorgeschreven wijze gemaakt moet worden.


Voorkennis Deelnemers kunnen aan de cursus deelnemen als zij  een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie van 100 uren hebben gevolgd of een inleiding systeemtherapie van 60 uren.

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
 1. woensdag 4 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 18 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 2 okt 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 9 Toegekend
Herregistratie 18 Toegekend
Diagnostiek 9 Toegekend
Extra literatuur 7 Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 18 Toegekend

VGCt

Nascholing 18 Toegekend

EMDR

Nascholing breed 3 Toegekend

FGzPt

Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog 13 Toegekend

NVRG

Nascholing 18 Toegekend

Orthopedagogen, (GZ) psychologen, psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen, psychiaters, gedragstherapeuten en systeemtherapeuten. De cursus is zowel geschikt voor diegenen die de EMDR methodiek al beheersen als voor diegenen die van plan zijn een opleiding te volgen of gericht naar een EMDR behandelaar willen kunnen verwijzen.

drs. Frieda Aelen

Drs. Frieda Aelen is klinisch psycholoog, gedrags- en gezinstherapeut, supervisor bij de VGCt en opleider bij de NVRG. Zij is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam en als docent in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Frieda Aelen

Literatuur

Wordt verzorgd door King nascholing.

 

 

Naar boven