Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik

In deze cursus worden gesprekstechnieken geoefend om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van een kind. Ingegaan wordt op de verschillen tussen diagnostiek in de forensische- en de hulpverleningscontext.

Inhoud 

 • Signaleren van seksueel misbruik;
 • De normale “psychoseksuele ontwikkeling van een kind”. Aandacht voor ieders normen en waarden op het gebied van seksualiteit en de invloed daarvan op het gesprek met ouders en kinderen;
 • Gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijk seksueel misbruik. Voorwaarden: uitvoeren van een psychoseksuele screening, de opbouw en een gericht kind-interview en het daaraan voorafgaande gesprek met ouders;
 • Suggestieve vragen en andere relevante zaken die te maken hebben met de vraag: hoe vraag ik wat ik wil weten?
 • Spanningsveld tussen hulpverlening en justitie;
 • Aandacht voor diagnostiek in scheidings- en omgangszaken;
 • Verslaglegging van een onderzoek;
 • Diagnostiek en dan? Waaronder het opzetten van een hulpverleningsplan, kindergroep en oudergroepen.


Werkwijze

Inleidingen door de docent en praktische oefeningen. Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek. De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van het kind; een zogeheten Psychoseksuele screening. Dit houdt in dat de cursist na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken heeft geleerd om zelfstandig een kindinterview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het adviesgesprek.


Doelstellingen
 
Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van
seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik
van kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek.
De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele
ontwikkeling van het kind; een zogeheten psychoseksuele screening. Dit houdt in dat de
cursist na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken heeft geleerd om zelfstandigeen kind-interview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het
adviesgesprek.

Wijze van toetsing

De cursist zal een verslag van een gesprek moeten maken van een ouder en kind over de psychoseksuele ontwikkeling van het kind.


aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. donderdag 2 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 9 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 16 apr 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 12 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 19 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 3 dec 2021 van 9:30 - 16:45
nog 3 plaatsen beschikbaar

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 22 jul 2019—30 okt 2022
Overig4Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Behandeling4Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Extra literatuur12Toegekend

VVAK

VA Specifieke Scholing18Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals18Toegekend

DAIMH

Nascholing18Toegekend

Professionals werkzaam in de jeugdzorg of ggz: psychologen en orthopedagogen die zich op het gebied van de psychodiagnostiek willen bijscholen. Basiskennis op het gebied van diagnostiek is gewenst.

drs. Suzanne Terhorst

drs. Suzanne Terhorst

Drs. Suzanne Terhorst heeft jarenlang bij een ggz instelling gewerkt, nu werkt zij als vrijgevestigde gz psycholoog en EMDR practitioner in haar eigen praktijk te Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en volwassenen met emotie-regulatie problemen, eetproblemen, angsten en depressies en ptss klachten. Daarnaast werkt Suzanne als docent en verzorgt zij trainingen op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik.

Aanbevolen literatuur

 • APSAC's Task Force on the Use of Anatomical Dolls in Child Sexual Abuse Assessments., & American Professional Society on the Abuse of Children. (1995). Use of anatomical dolls in child sexual abuse assessments. Chicago, Ill.: American Professional Society on the Abuse of Children, pp. 1-10.
 • Cheung, M. ( 2003) Utilization of Questioning Techniques in Forensic Child Sexual Abuse Interviews. Journal of Brief Therapy, Voume 2, nr 1, pp. 45-57.
 • Cosentino, C. (1995) Sexual behaviour problems and psychopathology symptoms in sexually abused girls. Journal American Academy Child and Adolescent Psychiatry, 1995, 34, 8, pp. 1033-1042.
 • Doef, S. van der. (2008). Seksuele ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Wat is ‘normaal’? Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 5-10.
 • Faller, K. C. (2007). Interviewing children about sexual abuse: Controversies and best practice. Oxford: Oxford Univ. Press. Pp. 175-190.
 • Johnson, T. C. (1996). Understanding children's sexual behaviors: What's natural and healthy. South Pasadena, CA: The Author. Pp. 1-16.
 • Johnson, T.C. (1999). Development of Sexual Behavior Problems in Childhood. Sexual Aggression, Pp 8-27.
 • King, D. (2005). Recantation and False Allegations of Child Abuse. Updated in 2011 by M. Wells, The National Children’s Advocacy Center, 2011, pp. 1-45
 • Lamers-Winkelman, F. (1996). Seksueel misbruik van jonge kinderen: Een onderzoek naar signalen en signaleren, en naar ondervragen en vertellen inzake seksueel misbruik. Amsterdam: VU Uitgeverij. Pp. 25-55, 151-189.
 • Larsson, I. B., & Universitetet i Linköping. (2001). Child sexuality and sexual behaviour. Linköping, Sweden: Linköping University.
 • Leusink, P. De jeugd van tegenwoordig. Een overzicht van jongeren en hun seksualiteit. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 11-22.
 • Perrin, S., Smith, P., & Yule, W. (2000). Practitioner Review: The Assessment and Treatment of Post-traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 3, pp. 277-289.
 • Rijdt, L. de. (2008). Een psychoanalytische visie op de seksuele ontwikkeling. Over de kinderlijke wortels, de barre latentietijd en de adolescentaire lente. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 23-35.
 • Sensoa. Het vlaggensysteem; een normatieve lijst van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Pp 1-23.
 • Wakefield, H. & Underwager, R. (1991). Sexual abuse allegations in divorce and custody disputes. Behavioral Sciences & the Law, 9, 4, pp. 451-468.
 • Walker, A. (1999). The Use of Language in Child Interviews. Handbook on questioning children; a linguistic perspective Pp. 99-113.
Naar boven