De wereld van het jonge kind: Diagnostiek en Behandeling van -9 maanden tot 7 jaar

In deze cursus wordt de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind  belichten mede in de context van de ouder-kindrelatie. Als leidraad wordt de theorie van Greenspan gevolgd. 

Inhoud

Het karakteristiek van het jonge kind is de capaciteit om emoties te ervaren, te uiten en te reguleren, om hechte en veilige relaties aan te gaan en om onderzoekend en lerend de omgeving te verkennen. Jonge kinderen leren dit in de context van het gezin dat op zijn beurt beïnvloed wordt door de sociale en culturele omgeving. De ontwikkeling van een kind wordt daarbij gezien als het product van de continue dynamische interactie met de ouders, gezin, sociale omgeving, cultuur.

De kwaliteit van deze relaties heeft grote invloed op de capaciteiten ontwikkeling van het jonge kind. Zowel het kind, vanuit zijn eigen biologische constitutie en aanleg, als zijn ouders vanuit hun biologische constitutie en ervaringen, brengen in deze relatie hun eigen dynamiek. Verstoringen in de ontwikkeling van het kind en of verstoringen in het ouderschap /opvoederschap hebben hun effect in de ouder-kindrelatie en worden daarbinnen zichtbaar.  

Als leidraad van de cursus wordt de theorie van Stanley Greenspan gevolgd, waarbij aan de hand van zijn 6 emotionele ontwikkelingsfasen steeds opnieuw het kind, de ouders en de context in onderlinge relatie worden belicht. Elke fase markeert een belangrijk keerpunt in het leven van een kind en zijn ouders en vraagt om andere vaardigheden in de relatie in te brengen. Emotionele ervaringen die goed aansluiten op elk van deze fasen, bevorderen de ontwikkeling van cognitieve, sociale, emotionele, taal- en motorische vaardigheden die van belang zijn voor de ontwikkeling op die leeftijd (Greenspan, 1992).


Werkwijze

Theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden aan de hand van (eigen) casusinbreng en filmpjes. Mede met behulp van video opnamen zullen de cursisten leren kijken naar ouder-kind relaties, het beoordelen van normaal dan wel anders dan verwacht gedrag van kinderen. Rollenspelen worden gebruikt om bepaalde vormen van gespreksvoering te oefenen.


Doelstellingen

Het doel van deze cursus is om de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind te belichten mede in de context van de ouder-kindrelatie. Welke factoren dragen bij aan een gezonde ontwikkeling, hoe is pathologie bij het jonge kind te herkennen en welke behandelingen kunnen worden ingezet.


Wijze van toetsing

De cursisten zullen een casus gedurende de cursus doorlopen, waarbij ze de opdracht krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen (schrijfopdracht). Dit toegepast op een jong kind in de leeftijd van (2 ½ tot 7) jaar. 

aantal dagen:
4
contacturen:
26

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
  1. vrijdag 6 nov 2020 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 27 nov 2020 van 9:30 - 16:45
  3. vrijdag 18 dec 2020 van 9:30 - 16:45
  4. vrijdag 15 jan 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
  1. vrijdag 5 nov 2021 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 26 nov 2021 van 9:30 - 16:45
  3. vrijdag 10 dec 2021 van 9:30 - 16:45
  4. vrijdag 17 dec 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 sep 2019— 7 nov 2022
Behandeling12Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Overig2Toegekend
Herregistratie26Toegekend
Extra literatuurstudie2Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals26Toegekend

DAIMH

Opleidingspunten26Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs die interesse hebben in of werken met jonge kinderen en hun ouders.

drs. Irene Mol

drs. Irene Mol

Drs. Irene Mol is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij  verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp-er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.

drs. Fieke Wellink

drs. Fieke Wellink

Fieke Wellink is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en supervisor voor NVO en NIP. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO~Vroeghulp van de GGD Amsterdam, o.m. als IMH professional.

Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de jeugd GGZ. Zij is o.a. geschoold in de psychodiagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen en jeugdigen (al dan niet met een ontwikkelingsstoornis c.q. leerstoornis), de IMH-visie, de diagnostiek van vroege ouder-& kindrelaties (o.a. Ambiance), contextueel werken met duplo, ouder-/ systeembegeleiding en oplossingsgericht werken. Zij werkt als freelancer voor de WSG en Perspectief GZ. Als docent is zij onder meer verbonden aan de NSPOH, NAVN en King.

Verplicht aan te schaffen literatuur

    • Handboek Infant Mental Health: Inleiding in de ouder-kindbehandeling. Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx. Koninklijke Van Gorcum, 2011

Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven