Workshop motiverende gespreksvoering

Deze workshop is een kennismaking met de methode Motivational Interviewing van Miller en Rollnick (2014).

De methode gaat ervan uit dat motivatie geen stabiel persoonlijkheidskenmerk is maar dat het onderhevig is aan verandering. Motivatie verschilt per situatie en over de tijd en kan beïnvloed worden. Vanuit een respectvolle en empathische houding wordt de cliënt uitgenodigd tot zelfonderzoek met als doel de intrinsieke motivatie te vergroten. De methode biedt handreikingen voor het vergroten van de ambivalentie van de cliënt, versterken van zelfvertrouwen en het omgaan met weerstand.

Cursisten leren de basisprincipes en oefenen deze toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals bij complexe echtscheidingen en conflicten.

Doelstelling

  • Deelnemers kennen de kernprincipes van motiverende gespreksvoering
  • Zij kennen de fases van verandering
  • Oefenen met herkennen en bevorderen van verandertaal
  • Oefenen met omgaan met weerstand
  • Oefenen met verhogen van zelfvertrouwen
  • theoriebespreking met powerpoint
  • discussie over relevante onderwerpen
  • praktijksimulaties oefenen met acteurs 

 

 


aantal dagen:
1
contacturen:
4

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 1 Toegekend
Behandeling 3 Toegekend
Herregistratie 4 Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 4 Toegekend

Professionals werkzaam op academisch HBO+ niveau. Zoals kinderpsychologen, orthopedagogen, leerkrachten, medewerkers ouder-kind centra of wijkteams.

drs. Ruth Willems

Drs. Ruth Willems, kinderpsycholoog NIP en registermediator MfN, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder-en jeugdpsycholoog.

Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family mediation gevolgd. Ruth's werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: Vragen over adoptie. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: Hana. En een praktisch handboek: Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen. Daarnaast schrijft zij artikelen en levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken.
Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

drs. Ruth Willems

Wordt online verzorgd door King nascholing 

Naar boven