Verdieping oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen van de cliënt en de expertise van de cliënt het uitgangspunt vormen. Oplossingsgerichte gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat het gaat over sterke kanten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

 

Inhoud

  • Opfrissing oplossingsgerichte uitgangspunten
  • Oplossingsgericht werken met klagers
  • Oplossingsgericht werken met gestuurde cliënten
  • Oplossingsgerichte vervolggesprekken
  • Andere oplossingsgerichte vaardigheden: cliënten in crisis, cliënten die het niet weten
  • Oplossingsgericht werken met verwijzers
  • Oplossingsgerichte cliëntbesprekingen, supervisie en intervisie

Doel

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken.

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.

aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
  1. vrijdag 25 sep 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie6Toegekend
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek1Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ, jeugdzorgwerkers, eerstelijnspsychologen

Literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 9 (42 blz.)

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 11 (13 blz.) 


Cladder, H. Kan het korter, simpeler (247-256) (9 blz).

 

Naar boven