Inleiding Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (30 uur)

Deze cursus geldt als erkende inleiding (30 uur) van de volledige Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

  Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken en doen;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden

 Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

aantal dagen:
5
contacturen:
30

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 20 sep 2019 van 9.00-15.30
 2. vrijdag 4 okt 2019 van 9.00-15.30
 3. vrijdag 18 okt 2019 van 9.00-15.30 (Let op: Deze dag vindt plaats bij het Noma house)
 4. vrijdag 1 nov 2019 van 9.00-15.30
 5. vrijdag 15 nov 2019 van 9.00-15.30
vol 😕
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 3 apr 2020 van 9:00 - 15:30
 2. vrijdag 17 apr 2020 van 9:00 - 15:30
 3. vrijdag 1 mei 2020 van 9:00 - 15:30
 4. vrijdag 15 mei 2020 van 9:00 - 15:30
 5. vrijdag 29 mei 2020 van 9:00 - 15:30 (Carla Steeman)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 4 sep 2020 van 9:00 - 15:30
 2. vrijdag 18 sep 2020 van 9:00 - 15:30
 3. vrijdag 2 okt 2020 van 9:00 - 15:30
 4. vrijdag 16 okt 2020 van 9:00 - 15:30
 5. vrijdag 30 okt 2020 van 9:00 - 15:30 (Carla Steeman)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 15 Toegekend
Behandeling 15 Toegekend
Herregistratie 30 Toegekend
Extra literatuurstudie 50 Toegekend

VGCt

Inleiding Basiscursus 30 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen  de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.


drs. Arnoud van Loon

Drs. Arnoud van Loon is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut en supervisor VGCT.

heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie.

geeft de basiscursus VGCt , CGW , Perfectionisme en Misofonie

is praktijkopleider GZ en KP

is sinds 2010  hoofd van het dagcentrum van het AMC

Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, Misofonie, Perfectionisme

drs. Arnoud van Loon

Het volgende boek dien je zelf aan te schaffen: 

 • Korrelboom, C.W. & E.Ten Broeke (2014): Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Couthino, Bussum.

Aanvullende artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing

Naar boven