Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties waar zowel lichte- als zware problematiek kan spelen. De behandelmodellen van Lange en Patterson vormen in deze cursus de basis.  

De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit gedragstherapeutische kennis en vaardigheden.

Inhoud

De problematiek waar hulpverleners in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening mee geconfronteerd worden is de laatste tien jaar aanmerkelijk verzwaard. Lag de nadruk voorheen vaak bij relatie- en opvoedingsproblemen, nu is er niet zelden ook sprake van mishandeling en verwaarlozing, al of niet in combinatie met andere problematiek zoals alcohol-, drugs- en psychiatrische problematiek. Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties. De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit cognitie gedragstherapeutische kennis en vaardigheden, en telt dan ook mee als Vervolgcursus
specieel deel van 50 uur in de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®. 

Werkwijze 

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, discussie, rollenspelen, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van videobanden van therapiezittingen. De cursus bestaat uit 8 zittingen van één dag, 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.45 uur.  Voor elke zitting wordt literatuur opgegeven, waarover schriftelijk vragen worden gesteld. Bovendien wordt er praktisch huiswerk opgegeven, gericht op het leren toepassen van de theorie in de praktijk; het bestaat uit zowel individuele als groepsopdrachten. De groepsopdrachten zijn gericht aan zgn. huiswerkgroepen: groepen van 3 à 5 deelnemers met als taak:

 • bespreken van literatuur en huiswerkopdrachten
 • oefenen van praktische vaardigheden
 • voorbereiden van rollenspelen
 • uitvoeren van groepsopdrachten 

Deze groepen worden geacht twee keer per maand - tussen de zittingen door, in totaal 4 keer - bij elkaar te komen. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag verwacht, inhoudende:

a) een beschrijving van de verrichte groepsopdrachten
b) een beschrijving van eventuele problemen van (individuele) groepsleden met betrekking
tot de te oefenen praktische vaardigheden
c) eventueel vragen en/of onduidelijkheden met betrekking tot de theorie

De cursusleiding bespreekt deze verslagen en zal zo nodig en/of gewenst ingaan op eventuele problemen. De voorbereidingstijd per cursuszitting beslaat ongeveer 1½ dag, inclusief de bijeenkomsten van de huiswerkgroepjes.

Doelstelling

Verhogen van therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen. 

Na afloop van de van de cursus:
 • Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;
 • Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 12 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 11 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 25 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 8 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 22 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 6 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 20 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 3 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 17 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Parlan Heerhugowaard Heerhugowaard
 1. vrijdag 28 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 13 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 27 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 20 apr 2020 van 9:30 - 16:45 (maandag)
 5. vrijdag 15 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 25 mei 2020 van 9:30 - 16:45 (maandag)
 7. vrijdag 12 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 22 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (maandag)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 9 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 23 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 7 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 4 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 18 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 2 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 16 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 13 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 27 jan 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 27 aug 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 3 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 10 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 17 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 24 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 1 okt 2021 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 8 okt 2021 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 15 okt 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 jan 2017—26 jan 2020
Behandeling23Toegekend
Diagnostiek23Toegekend
Overig4Toegekend
Herregistratie50Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 28 feb 2020—27 feb 2023
Herregistratie50In aanvraag
Overig10In aanvraag
Extra literatuur50In aanvraag
Behandeling20In aanvraag
Diagnostiek20In aanvraag

VGCt

geldig van 23 jan 2019—22 jan 2020
Vervolgcursus50Toegekend

VGCt

geldig van 28 feb 2020—27 feb 2023
vervolgcursus50In aanvraag

NVRG

geldig van 11 mei 2018—10 mei 2021
Nascholing48Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Drs. Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Drs. Denise Beuvens is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut,  EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

 • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 978 90 689 05861.

Verplichte literatuur:

 • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
 • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven