Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

De wetenschapsmodule is ook bij deze cursus inbegrepen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd of het complete traject tot Systeem Therapeutisch Werker (STW).

Inhoud

Naast de verdiepingscursus van 60 uur, bevat deze cursus ook de wetenschapsmodule van 12 uur. 

Aan het einde van deze cursus bent u in staat zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen: narratief perspectief, hechtingsperspectief, partnerrelatietherapie, systeemtherapeutische interventies, wetenschapsmodule, systeemtherapie in verschillende contexten, metaforen, bijzondere systemen. De cursus Systeemtherapie Verdieping van 72 uur vormt samen met de cursus Inleiding Systeemtherapie van 60 uur de Basiscursus Systeemtherapie van 132 uur.


Doelstelling 

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. 

De cursisten hebben kennis van de inhoud en betekenis van het narratief perspectief en het hechtingsperspectief. 

Het opstellen van circulaire hypothesen. 

De cursist ziet zichzelf als deel van het therapeutisch systeem en kan reflecteren over eigen houding en positie. 

Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context. 

Het kunnen toepassen van basistechnieken. 

Het kunnen toepassen van enkele specifieke methodieken en interventies.

De cursist heeft zicht op de opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.

De cursist leert dat een interventie in een andere fase een andere betekenis krijgt.

De cursist herkent de invloed van de behandelcontext.

Zicht hebben op verschillende denkramen en deze kunnen hanteren.

Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.

De cursisten leren relevante begrippen en vaardigheden om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. 


Werkwijze

Er is in de cursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Er wordt aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

In de cursus komen diverse basistechnieken aan bod en enkele specifieke interventies.

In de cursus is ervoor gekozen in de eerste les verbinding te maken met de opgedane systeemtheoretische kennis in de cursus Inleiding Systeemtherapie van 60 uur. Basisbegrippen uit de systeemvisie worden in deze les opgefrist. 


Toets

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets biedt de mogelijkheid te reflecteren over hetgeen er is geleerd. De toets is een integratiemoment van leerervaringen. 


Aanwezigheid

Het werkt natuurlijk het prettigst als je alle dagen aanwezig bent. Het kan gebeuren dat je door een overmachtsituatie niet aanwezig kan zijn. Als je 6 lesuren afwezig bent, dan heeft dat geen consequenties. Mocht je meer dan 6 lesuren afwezig zijn, dan maak je een inhaalopdracht die de stof van de gemiste lesuren behandelt. Je mag maximaal 12 lesuren afwezig zijn. 


aantal dagen:
12
contacturen:
72

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Breda, lokatie boven Breda Breda
 1. vrijdag 6 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 13 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 27 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 4 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 11 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 1 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 15 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 29 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 13 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 10 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 24 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 7 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 14 feb 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
nog 2 plaatsen beschikbaar

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 72 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 30 Toegekend
Overige taken 22 Toegekend
Herregistratie 72 Toegekend
Extra literatuurpunten 35 Toegekend

NVRG

Erkend als opleiding 72 Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd of het complete traject tot Systeem Therapeutisch Werker (STW).

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.

Astrid Wetzels

dr. Henk Pijnenburg

Dr. Henk C.E. Pijnenburg is klinisch psycholoog. Van 1973 t/m 2003 verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast tot oktober 2012 gewerkt als clinicus in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en Orthopedagoog Generalist. Lid van de beroepsverenigingen N.I.P. en NVO en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

dr. Henk Pijnenburg

Aan te schaffen literatuur: 

Handboek Systeemtherapie, J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht De Tijdstroom 

Samen in therapie: gezinstherapie als dialoog van P. Rober (2006), Leuven/Voorburg, Acco Ogen doen onderzoek door I.M.A.M. Janssens, Harcourt, Amsterdam. 

Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 


Naar boven