Speldiagnostiek

Een training in speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 2 - 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd.

Introductie

GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode) is een training in speldiagnostiek,  waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS  is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.

De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

- Spel met wereldmateriaal;

- Neutraal rollenspel (winkelspel);

- Individueel thematisch rollenspel;

- Spel met water en zand (sensopathisch spel).

Inhoud

Tijdens de cursus, komen de volgende onderdelen aan bod:

-Behandeling van verschillende spelindelingen;

-Bespreking van het materiaal van de GOrS;

-Bespreking van de de manual van de GOrS;

-Verslaglegging;

-Begeleidingsadviezen

Doelstelling 

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

Leerdoelen zijn: 

- Informatieverstrekking over het diagnostisch instrument de GOrS – Gestructureerde Orthopedagogische – Spelobservatiemethode. 

- Oefenen in de toepassing van het instrument. 

- Bestuderen en bespreken van relevante literatuur. 

Werkwijze/werkvormen 

Op de eerste dag krijgen de deelnemers theoretische informatie en oefenen zij in het gebruik van het materiaal van de GOrS. Tijdens de tweede en derde cursusdag worden de video-opnames van spelobservaties van de deelnemers besproken. Cursisten schrijven zelf een observatieverslag dat individueel, schriftelijk wordt becommentarieerd. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat hun werksetting het toestaat dat er een observatieverslag wordt gemaakt (met toestemming van ouders, video-opname maken, e.d.). Wanneer dit niet zo, wil je dit dan bij de inschrijving vermelden?

aantal dagen:
3
contacturen:
15

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
  1. vrijdag 8 nov 2019 van 10:00 - 16:00
  2. vrijdag 29 nov 2019 van 10:00 - 16:00
  3. vrijdag 13 dec 2019 van 10:00 - 16:00
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 08/03/19 tot 16/05/22
Herregistratie15Toegekend
Behandeling2Toegekend
Diagnostiek13Toegekend
Extra Literatuur9Toegekend

Register Vaktherapie

geldig van 17/05/19 tot 16/05/20
vaktherapie18Toegekend

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening.

drs. Elvira  Hensema

drs. Elvira Hensema

Elvira Hensema is  psychotherapeut werkzaam binnen zowel de medische psychologie als ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met ruim 10 jaar ervaring binnen verschillende organisaties over diverse werkvelden (onderwijs, klinische behandelsetting, eerste lijn)heeft zij inmiddels zich gesetteld in voornamelijk de medische (kinder) psychologie. Elvira is integratief opgeleid, wat ook blijkt in de praktijk, waarbij ze gebruik maakt van demogelijk die onder anderen de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, hypnotherapieen cliëntgerichte therapie haar geeft.

Dr. Pim van der Pol

Dr. Pim van der Pol

Pim van der Pol is orthopedagoog, gz-psycholoog (n.a.) en kindertherapeut, voorheen werkzaam in een MKD waar kinderen worden behandeld met sociaal/emotionele en/of (pervasieve) ontwikkelingsproblematiek. Hij heeft langdurige ervaring met kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap. Hij is gespecialiseerd op het gebied van spel en speldiagnostiek. In 2005 is hij aan de universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘Kracht en Macht van Spel en Verbeelding’.

 

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven