Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

In deze vierdaagse cursus ‘Psychopathologie bij kind en jeugdigen’ wordt ingegaan op het opstellen van gedragsanalyses bij probleemgedrag en keuze van interventie. Er is aandacht voor de normale ontwikkeling vs de ontwikkeling van psychopathologie.


Inhoud

De deelnemers krijgen theoretische kennis en inzicht in kenmerkende stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene. Gevoelige perioden in deze ontwikkeling worden besproken alsmede het onderscheid in leeftijdsconform gedrag versus een afwijkende ontwikkeling. 

De cursist krijgt een een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, ‘nature-nurture’ in de DSM-5, verschil classificatie-diagnose, verschillen DSM-IV en DSM-5.

Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan communicatie-aspecten bij het omgaan met mensen met persoonlijkheidsgerelateerde problemen en verslavingen, zoals deze in het systeem van het kind kunnen spelen. Ook de opvoedingsstijlen en de invloed op de ontwikkeling van het kind komen aan bod.

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor (differentiële) diagnostiek bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ėn andere relevante psychische stoornissen bij K&J:

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Leer-, motorische- en ticstoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten
 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

De deelnemers verwerven tevens inzicht en vaardigheden in opstellen gedragsanalyses en omgaan met communicatie-aspecten. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen.

 

Werkwijze

Diverse interactieve presentaties door de docent over doel, structuur en gebruik van van de DSM-5 en over de elementen die de structuur vormen  bij het opstellen van een beschrijvende diagnose.

Tevens interactieve presentaties door de docent over de onder het kopje ‘Inhoud’ beschreven psychische stoornissen.  En interactieve presentaties door de docent over  gedragsanalyses en communicatie-aspecten in relatie tot mogelijke psychische problematiek op gebied persoonlijkheid en verslaving in systeem van het kind.

Verder wordt er plenair en in subgroepen geoefend met casuïstiek in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het omzetten daarvan in DSM-5-classificaties en in het opstellen van gedragsanalyses en beoordelen van communicatie-aspecten.

Resultaten subgroepen worden steeds plenair nabesproken.

Na de cursus hebben de deelnemers kennis over:

 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten

Vaardigheden in:

 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

 




aantal dagen:
4
contacturen:
24

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Crataegus Amsterdam
 1. dinsdag 5 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 12 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 19 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 26 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
nog maar 1 plaats beschikbaar 😮
Amsterdam, Crataegus Amsterdam
 1. dinsdag 29 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 5 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 12 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 19 nov 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 5 Toegekend
Diagnostiek 19 Toegekend
Herregistratie 24 Toegekend
Extra literatuur 1 Toegekend

SKJ

Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional 32 Toegekend

POH-GGZ

nascholing praktijkondersteuners 24 Toegekend

De training is bedoeld voor hulpverleners (zowel academici en HBO-ers) die werkzaam zijn in de GGZ, jeugdzorg of het onderwijs en in hun vooropleiding geen of weinig kennis hebben opgedaan over psychopathologie, en hulpverleners die hun kennis willen opfrissen.

drs. Ton van Heugten

Drs. Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1977 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de loop der jaren werkt(e) hij als behandelaar met volwassenen, kind-& jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en forensische patiënten. Daarnaast gaf hij vanaf begin jaren '80 veel scholing aan professionals. In oktober 2016 ging hij wat betreft arbeidsovereenkomst met pensioen. Sindsdien werkt hij nog ruim 1 dag als regiebehandelaar bij kleinere zorgaanbieders, geeft hij verder scholing op gebied psychopathologie en DSM-5 en geeft hij groepsleertherapie.

drs. Ton van Heugten

• Literatuur die deelnemers tijdens de cursusdagen bij zich moeten hebben

Alle deelnemers nemen naar de cursusdagen het boek mee:
Beknopt overzicht van de criteria DSM-5, dit is de Nederlandse vertaling van de ‘Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5’, 2014, Uitgeverij Boom Amsterdam.

Het is niet perse noodzakelijk om dit boek zelf aan te schaffen als je het bijvoorbeeld kunt lenen van collega of van je werk mee kunt nemen. Bij de cursusdagen is het wel nodig dat je in dit boek zaken kunt opzoeken en nalezen.

Cursisten dienen zelf het volgende boek aan te schaffen
- Terug naar normaal, Allen Frances, 2013, Uitgeverij Nieuwzijds, Amsterdam, pag. 9 tot en met pagina 215. 206 pagina’s.

• Aanbevolen literatuur
- Het psychiatrisch onderzoek, M.W. Hengeveld, W.J. Schudel, 2003, De Tijdstroom. 184 pagina’s
- Kinder- en Jeugdpsychiatrie, F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts (red.), 2014, Gorcum B.V., Assen, 768 pagina’s

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven