Psychodiagnostiek bij adolescenten en jong-volwassenen

Het doen van psychodiagnostiek bij adolescenten omvat veel meer dan de afname van een aantal testen. De verwijzer, de jongere en vaak ook de ouders spelen allemaal een rol in het diagnostisch proces. Wanneer gebruik je welke testen of vragenlijsten bij deze specifieke doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

Inhoud 

▪      plaatsen van de aanmeldingsklacht in de kind-/adolescentiefase. 

▪      het formuleren van onderzoeksvragen, bespreken van verwachtingen en het opstellen van hypotheses.

▪      interpretatie van intelligentieonderzoek met de WISC-V/WAIS. 

▪      interpretatie en integratie van resultaten sociaal-emotioneel onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. 

▪      herkennen van signalen van mogelijke psychiatrische problematiek en betrekken van de systeemtheorie.

▪      belangrijke aandachtspunten bij de verslaglegging en het adviesgesprek. 

▪      privacyrechten jeugdigen, jong-volwassenen en ouders (NIP beroepscode en WBGO). 

Het materiaal dat wordt besproken in het kader van intelligentie-onderzoek is specifiek voor jeugdigen en (jong-)volwassenen.

Doelstelling                                                                           

Deze cursus biedt een algemene inleiding over de voorbereiding, uitvoering, interpretatie en rapportage van psychodiagnostisch onderzoek en over advisering op basis van dit onderzoek. Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende onderdelen en fasen van een onderzoek en weten ze welke instrumenten t.b.v. welk onderzoek ingezet kunnen worden en hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Ze hebben handvatten gekregen voor toepassing in de eigen diagnostische praktijk.

 Werkwijze

Bovengenoemde onderwerpen zullen uitgediept worden en er wordt divers onderszoeksmateriaal besproken op basis van casuïstiek. Er wordt geoefend met de interpretatie van de WISC-V/WAIS, evenals met de interpretatie en integratie van overige psychologische tests. Er wordt gebruik gemaakt van een DVD om het specifieke van het werken met adolescenten te onderstrepen en eventueel te oefenen met een observatieopdracht. Indien wenselijk kunnen de cursisten kennis maken met een paar systeemdiagnostische technieken. Cursisten worden van harte uitgenodigd zelf casuïstiek in te brengen.

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
  1. woensdag 13 mei 2020 van 9:30 - 16:45
  2. woensdag 20 mei 2020 van 9:30 - 16:45
  3. woensdag 3 jun 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jan 2018—14 jan 2021
Diagnostiek 18Toegekend
Herregistratie 18Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals18Toegekend

Psychologen en pedagogen, werkzaam in de (jeugd-)GGZ, de jeugdhulpverlening en/of het (speciaal) onderwijs, die zichzelf op het gebied van de psychodiagnostiek willen bijscholen en die weinig ervaring hebben in het zelf verrichten van diagnostisch onderzoek bij jeugdigen en jong-volwassenen.

drs. Daniel van der Sluis

drs. Daniel van der Sluis

Zelf aan te schaffen boek:

Tak, J. e.a., Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten, De Tijdstroom, januari 2014, ISBN 9789058982537. Overige artikelen worden aangeboden via de digitale omgeving van King nascholing 

Naar boven