Positieve Psychologie - de toepassingen

De Positieve Psychologie is van mening dat de reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten.

De positieve psychologie gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren. Het richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig, betrokken en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en succes. Deze wetenschappelijke stroming in de psychologie biedt nieuwe mogelijkheden in de (g)gz, organisaties, journalistiek, technologie, sport en onderwijs.

Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over hoe de wetenschappelijke bevindingen van de positieve psychologie in de praktijk konden worden ‘vertaald’. Gelukkig is hierop inmiddels een antwoord gevonden met het boek Positieve psychologie – de toepassingen, waarin Bannink 201 toepassingen verzamelde.

De positieve psychologie kwam eind jaren 90 in de belangstelling toen Seligman voorzitter werd van de American Psychological Association. Zijn missie was het op de kaart zetten van de positieve psychologie. Niet om alles wat er inmiddels bekend is over menselijk lijden en ziekten te vervangen maar juist om dit aan te vullen en te komen tot een betere balans in de aandacht voor de pieken en dalen van het menselijk bestaan en alles daar tussenin.

Seligman: “Treatment is not just fixing what is wrong, it also is building what is right.”

In deze cursus komen vele toepassingen aan bod op het gebied van de psychotherapie en psychiatrie, in opvoeding en onderwijs, en in werksituaties.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • Heb je een gedegen overzicht van de actuele stand van zaken van theorie en research van de positieve psychologie;
  • Heb je geoefend met vele toepassingen van de positieve psychologie;
  • Heb je hopelijk (nog) meer werkplezier

 

Werkwijze

Beide bijeenkomsten bestaan uit 6 uur, met daarin een theoriegedeelte en een gedeelte waarin je – vaak in kleine groepen – oefent en/of discussieert. Je kunt ook casuïstiek inbrengen. Naast de twee bijeenkomsten moet je rekening houden op een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per cursusdag voor huiswerk (opdrachten, literatuurstudie).

 

aantal dagen:
2
contacturen:
14

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
  1. donderdag 7 nov 2019 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 19 nov 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
  1. maandag 6 apr 2020 van 9:30 - 16:45
  2. maandag 11 mei 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals 12 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Extra literatuur 5 Toegekend
Herregistratie 12 Toegekend
Overige 1 Toegekend
Behandeling 8 Toegekend
Diagnostiek 3 Toegekend

VGCt

Nascholing 12 Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

ELP Herregistratie 18 Toegekend

FGzPt

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog 22 Toegekend

Psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkenden, svp-ers, leraren en leerlingbegeleiders, coaches, leidinggevenden, managers, supervisoren en mediators.

drs. Fredrike Bannink

Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Voorzitter sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie van de VGCt. Internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 40 boeken.


drs. Fredrike Bannink

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen:

Positieve Psychologie, de toepassingen (2016), Fredrike Bannink

ISBN: 978-908-953-920-5

Naar boven