Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme

een cognitief gedragstherapeutische behandelmodel

Heeft u op uw werk patiënten die lijden onder hun perfectionisme? Bent u zelf misschien een beetje perfectionistisch? Dan is deze cursus voor u de gelegenheid uzelf als therapeut en als persoon te verbeteren!

Inhoud

Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen: obsessief compulsieve stoornissen eetstoornissen, depressies, posttraumatische stress stoornis en sociale fobie. Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit. 

Door het perfectionisme apart te behandelen treedt er klachtenvermindering op in meerdere gebieden.

In de workshop nemen we aan de hand van een protocol een groepsbehandeling door.

We oefenen met verschillende technieken om hinderlijk perfectionisme aan te pakken.

Voor de cognitieve therapie trainen we het bewerken van leefregels, normen en het zelfbeeld, multidimensioneel evalueren en opsporen en bijstellen van denkfouten.

Voor het gedrag zullen we oefeningen doen gericht op faalplezier, flexibiliteit, hoe kom je in de flow, hoe doorbreek je starre gewoontes, hoe word je spontaan en doe je nieuwe ervaringen op.


Doel

Na afloop van de workshop bent u in staat om klinisch perfectionisme te behandelen. Tevens beschikt u over een arsenaal aan verschillende oefeningen om voor iedere patiënt een geschikte interventie paraat te hebben.

U leert welke aspecten perfectionisme in stand houden, krijgt inzicht in het perfectionistisch denken en kunt zelf ook ervaren hoe het is de lat wat minder hoog te leggen.


Werkwijze

De ervaringsgerichte werkwijze zorgt voor veel afwisseling in deze cursusdag. Een dag met voorlichting, beweging, oefeningen, zelf invullen van werkbladen, discussie en samenwerken.

De ervaringsgerichte oefeningen zijn vooral toepasbaar in groepsverband. Een aantal in tweetallen. De werkbladen en theorie kunt u in in individuele behandelingen gebruiken.


Toetsing

Aanwezigheid van 100% is noodzakelijk. Aan het einde van de dag zal er een individuele meerkeuze toets worden afgenomen alsmede een quiz.


Enkele reacties van cursisten:

‘Wat een plezier en inspiratie gooien jullie in je werk. Ik heb veel ideeën voor nieuwe werkvormen met mijn perfectionistische cliënten’

‘Heel inspirerend en veel oefeningen om met perfectionisme aan de slag te gaan’

‘Verbinding tussen oefeningen en perfectionisme werd duidelijk, ik kan het nu goed uitleggen aan patiënten’

‘Ik kan me nu beter verplaatsen in de denkwereld van een perfectionist’

‘Veel actie en interactie’

‘Het was een ontspannende bijeenkomst met veel afwisseling en interactie met de groep’

‘Enthousiaste docenten die de groep goed mee kregen. Daardoor voelde ik me uit mijn comfortzone en toch op mijn gemak’

aantal dagen:
1
contacturen:
6

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Mirror Centre Amsterdam
  1. vrijdag 14 dec 2018 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Mirror Centre Amsterdam
  1. dinsdag 12 feb 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
  1. dinsdag 15 okt 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners 7 Toegekend

VGCt

Nascholing (CGT en CGW) 6 Toegekend

FGzPt

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 6 Toegekend

Deze cursus is geschikt voor hulpverleners die patiënten behandelen die lijden onder hun perfectionisme en hierover meer te weten willen komen.

Carla Steeman

Carla Steenman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij het AMC, afdeling angst en dwangstoornissen.

Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag 'perfectionisme'. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hier over geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.


Carla Steeman

drs. Arnoud van Loon

Drs. Arnoud van Loon is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut en supervisor VGCT.

Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie.

Hij geeft oa ook de basiscursus VGCt en CGW .

Sinds 2010 is hij hoofd van het dagcentrum van het AMC.

Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met angst en stemmingsstoornissen.

Perfectionisme is een van de transdiagnostische behandelingen die op het AMC ontwikkeld en onderzocht worden.

drs. Arnoud van Loon

Artikelen zijn online beschikbaar en vind je onder Cursusdagen en in de daarin opgenomen Literatuurlijst. 

Naar boven