Hechting in diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

de noodzakelijke blik

In het werken met kinderen en jeugdigen is hechting een belangrijk, maar in sommige gevallen onderbelicht aspect: het gericht kijken naar de hechting biedt aanvullende informatie en kan daarmee een ingang zijn voor een adequate diagnostiek en behandeling. Tijdens de cursus wordt deze noodzakelijke blik voor het voetlicht gehaald en geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

Inhoud

  • (On)veilige hechting in de ontwikkeling van kinderen
  • Hechting als onderdeel van de diagnostiek van kinderen en jeugdigen
  • Analyse van ingebrachte praktijkvoorbeelden aan de hand van filmopnamen
  • Enkele mogelijke behandelingsmethoden van hechtingsproblemen.


 Werkwijze

Theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden aan de
hand van (eigen) casusinbreng en filmpjes middels:
plenaire overdracht, rollenspel, individuele presentaties
van casuïstiek, in subgroepen en plenair bespreken van
casuïstiek mbv filmmateriaal.


Doelstellingen

Cursisten zijn na afloop van de cursus beter in staat om gehechtheid onderdeel te laten zijn van hun klinische blik binnen diagnostiek en behandeling

Na de cursus heeft cursist meer zicht op:

  • Het hechtingsproces als ingang voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen;
  • Hechtingsrepresentaties als basis voor interne werkmodellen;
  • Hechtingsstoornissen en onveilige hechting in de praktijk van de diagnostiek;
  • Hechting als ingang van methodische behandeling van kinderen en jeugdigen in hun systeem.


Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

geldig van - tot -
Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals18Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 02/06/17 tot 01/06/20
Diagnostiek12Toegekend
Behandeling6Toegekend
Extra literatuurstudie18Toegekend
Herregistratie18Toegekend

FGzPt

geldig van 02/06/17 tot 01/06/20
Specialismen gezondheidszorg psycholoog13Toegekend

Klinisch psychologen, Gz- psychologen, K&J psychologen,  orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

Lou Bettina Klein

Lou Bettina Klein

Bettina Klein is Symbooldrama-therapeut. Ze is werkzaam als docent aan het Instituut voor Toegepaste Psychologie en vaktherapeutische beroepen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en in eigen praktijk 'Kunst &Therapie’. Bettina is leertherapeut en docent voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie (www.symbooldrama.nl). Haar werkervaring komt voort uit begeleiding van oncologische patiënten (sinds 2000) en enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de psychiatrie.

dr. Nicolle van de Wiel

dr. Nicolle van de Wiel

Dr. Nicolle van de Wiel is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is werkzaam bij de afdeling kinderpsychologie van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Nicolle werkt tevens vanuit haar eigen bedrijf BurO3 als zzp-er binnen een psychologenpraktijk in Amersfoort. Verder verricht zij onderwijsactiviteiten en houdt zij zich bezig met het schrijven van boeken en behandelprogramma’s. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van het behandelprogramma 'Minder boos en opstandig'.

 

Zelf aan te schaffen boek: 

Perry, B.; Szalavitz, M. (2010) (3e druk) De jongen die opgroeide als hond. Schiedam: Scriptum. Blz 15-264. Dit boek dient voor aanvang van de cursus gelezen te worden. 

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 

Naar boven