Geweldloos verzet

Wanneer de kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos gaan voelen, kan geweldloos verzet helpen om de vicieuze cirkels te doorbreken.

Inhoud

Met de methode Geweldloos Verzet leren professionals op een geweldloze manier weerstand te bieden tegen agressie. Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv, ontwikkelde deze praktische methode dat zich richt op het bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag en het vermijden van escalatie. Zijn inspiratiebronnen komen uit de politieke strijd van onder andere Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Aanvankelijk richtte de benadering zich tot gezinnen met kinderen en adolescenten. Echter, de methode wordt inmiddels ook toegepast in andere gebieden als scholen en buurten en andere instellingen. 

Werkwijze

  • Bespreken van de  theorie
  • uitwisselen van eigen ervaringen
  • oefenen met het stappenplan
  • theoriebespreking met reader en sheets
  • discussie over relevante onderwerpen

Doelstellingen 

Het kennismaken met de methode van Geweldloos Verzet en deze kunnen toepassen in de praktijk en kunnen overbrengen aan belanghebbende anderen.

aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 sep 2017—25 sep 2020
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling10Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuurstudie5Toegekend

SKJ

geldig van 26 sep 2017—26 sep 2020
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional21Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 26 sep 2017—25 sep 2020
ELP Herregistratie18Toegekend

Professionals werkzaam op HBO+ niveau en academisch niveau. Zoals psychologen, (ortho) pedagogen, jeugdzorgwerkers, POH-GGZ'ers, leerkrachten, medewerkers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en Trainer in Oplossingsgericht Werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet (Verbindend Gezag) en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. 

Ilse is auteur van het boek Handel Geweldloos en is gast-docent bij o.a. Rino-Zuid, Avans en bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Verder geeft Ilse landelijk trainingen binnen het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang en geeft zij diverse lezingen in het land.

Voor meer informatie kijk op www.geweldloos-verzet.nl

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

Naar boven