Diagnostiek van traumagerelateerde klachten bij mensen met een laag IQ of autisme.

In deze cursus leer je hoe je traumagerelateerde klachten bij mensen met een verstandelijke beperking  of autisme kunt herkennen en classificeren.

Inhoud

Aanhoudende klachten zoals plotseling optredende agressie, slaapproblemen, depressieve klachten, sterke angsten, lichamelijke klachten en contactproblemen kunnen het gevolg zijn van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen.  Mensen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme worden vaker dan gemiddeld blootgesteld aan ingrijpende negatieve gebeurtenissen. Vanwege de beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden respectievelijk prikkelverwerkingsproblemen is het moeilijker om zulke ervaringen goed te verwerken. Stoornissen zoals PTSS (posttraumatische stress stoornis), die hier het gevolg van kunnen zijn,  zullen daarom veel voorkomen bij deze doelgroepen. Ze worden echter vaak niet onderkend en derhalve niet behandeld met onnodige lijdensdruk en hoge maatschappelijke kosten als gevolg.Inhoud

 In deze cursus leer je hoe je traumagerelateerde klachten bij mensen met een verstandelijke beperking kunt herkennen en classificeren. Deelnemers maken kennis en leren werken met de DITS-LVB (Mevissen, Didden, & de Jongh), een nieuw klinisch interview waarmee potentieel traumatische gebeurtenissen en daaraan gerelateerde klachten in kaart worden gebracht. Het taalgebruik is eenvoudig en er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning. Onderzoek heeft aangetoond dat het interview valide en betrouwbaar is om PTSS bij jeugdigen en volwassenen met licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te diagnosticeren. Het interview heeft een variant voor ouders of verzorgers. Deze is geschikt voor jonge kinderen en cliënten met ernstige verstandelijke beperkingen. Verder leer je welke mogelijkheden er zijn om traumagerelateerde klachten bij deze doelgroep te behandelen zodat je kunt verwijzen naar passende gespecialiseerde hulp.

Het interview is ook bruikbaar voor personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt zoals mensen met een autismespectrumstoornis.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • ken je de psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, kun je bij mensen met een laag IQ of een autismespectrumstoornis met behulp van een nieuw klinisch interview traumagerelateerde klachten inventariseren en PTSS diagnosticeren en weet je hoe je cliënten kunt verwijzen voor specialistische behandeling van traumagerelateerde klachten.

Voor de eerste bijeenkomst dien je de volgende huiswerkopdracht in te leveren:

  • video opname van een oefen-afname van de DITS-LVB (Mevissen, Didden & de Jongh)

Deelnemers ontvangen de drie versies van het klinisch interview, inclusief de scoreformulieren en een toelichting op de criteria voor een type-A trauma volgens de DSM5.

Werkwijze:

Je kunt kiezen uit:

            - een kind of jongere (6-18jr): gebruik kindversie

            -ouder(s) of verzorger van een kind of jongere (6-18jr): gebruik ouderversie

            -een volwassene (> 18jr): gebruik versie volwassenen

            -een kind, jongere of volwassene die niet in staat is de vragen te beantwoorden: gebruik de           ouderversie

Realiseer je dat de afname niet perfect hoeft te zijn, het betreft een eerste kennismaking met het instrument. De beelden van de deelnemers worden gebruikt als trainingsmateriaal voor de verschillende onderdelen van het interview.

Je hebt de opname op een USB stick of neemt de eigen camera mee met snoertje met witte, gele en rode stekker. 

Scoor de afname met behulp van de scoring criteria die bij de gebruikte versie horen om te achterhalen of er sprake is van een PTSS volgens de DSM5. Daarbij is de eerste vraag  of aan het A-criterium van trauma wordt voldaan. Toelichting A criterium trauma gebruiken bij het bepalen of je cliënt minimaal één gebeurtenis heeft meegemaakt die volgens de DSM5 aan het A criterium voldoet. 


 

aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 19 okt 2017—18 okt 2020
Overig1Toegekend
Diagnostiek9Toegekend
Behandeling2Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend

Orthopedagogen en psychologen, die  werken met verstandelijk beperkte of zwakbegaafde cliënten (IQ<85) of cliënten met een autismespectrumstoornis. Het kan gaan om uiteenlopende praktijksettingen zoals de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, GGZ, forensische instellingen, verslavingszorg, dak- en thuislozenzorg, speciaal onderwijs.dr. Liesbeth Mevissen

dr. Liesbeth Mevissen

Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR supervisor (VEN). Zij promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). 

Liesbeth is als klinisch psycholoog werkzaam bij de sector specialistische ambulante zorg van Trajectum en als onderzoeker/trainer/supervisor bij het Kenniscentrum van Trajectum (Zwolle). Daarnaast verzorgt zij postdoctorale nascholingen over diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een VB en/of autisme.

Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. Zo schreef zij onder andere samen met Francine Shapiro en Deborah Wesselman een hoofdstuk over EMDR-therapie voor het recent verschenen boek ”Evidence based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents” en schreef ze een hoofdstuk over EMDR therapie bij mensen met een VB in het “Praktijkboek EMDR deel II” en het recent verschenen ”Handboek EMDR bij kinderen en jongeren.

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een VB als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling.

Liesbeth won op 21-09-2018   de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie

https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/winnaars-jan-van-dijk-victimology-and-victims-rights-award-bekend/

 

Wordt online aangeboden door King nascholing 

Naar boven