De rol van de gedragswetenschapper na schokkende gebeurtenissen

Gebeurtenissen op het werk zoals een ernstige ziekte van een leerling, gewelddadig gedrag van een cliënt of het meemaken van suïcide, leiden bij de betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het kan hun vertrouwen in hun eigen professionaliteit, in zichzelf en in de organisatie schaden. Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek is dan ook belangrijk

Opvang is belangrijk maar niet alle opvang werkt. De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft samen met partijen uit het veld een accreditatie- en certificeringsprogramma ontwikkeld om de kwaliteit van de ondersteuning van de gedragswetenschapper te waarborgen.

 

Doelstelling

 • Deelnemers hebben basis juridische kennis rondom agressie en geweld op de werkvloer zoals het doen van aangifte en voegen in het strafproces
 • Deelnemers hebben kennis van stressklachten die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis
 • Deelnemers weten hoe zij verwerking kunnen bevorderen in de rol van gedragswetenschapper
 • Deelnemers herkennen een gestagneerde verwerking en weten waarnaar zij kunnen doorverwijzen.
 • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen pijnpunten die van invloed kunnen zijn.
 • theoriebespreking met boek en sheets
 • uitwisseling
 • praktijksimulaties oefenen met acteurs 

 

Werkvormen

 • theoriebespreking met boek en sheets
 • uitwisseling
 • praktijksimulaties oefenen met acteurs 


Wijze van kennisoverdracht

Plenair lesgeven, overleggen/discussie en oefenen met een acteur. 

aantal dagen:
2
contacturen:
13

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional 13 In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 4 In aanvraag
Behandeling 9 In aanvraag
Herregistratie 13 In aanvraag

Gedragswetenschappers en managers, werkzaam op academisch HBO+ niveau die hun collega’s goed willen kunnen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis (psychologen, orthopedagogen, medewerkers ouder-kind centra of wijkteams).

drs. Ruth Willems

Drs. Ruth Willems, kinderpsycholoog NIP en registermediator MfN, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder-en jeugdpsycholoog.

Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family mediation gevolgd. Ruth's werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: Vragen over adoptie. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: Hana. En een praktisch handboek: Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen. Daarnaast schrijft zij artikelen en levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken.
Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

drs. Ruth Willems

Bij de cursus zit het volgende boek inbegrepen. Deze zal de eerste cursusdag worden uitgedeeld.

Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd van Ruth Willems, ISBN 9789088508202


Naar boven