COMET

Na een korte introductie over empirische en theoretische achtergronden van respectievelijk lage zelfwaardering en COMET wordt het protocol stap voor stap doorgelopen, toegelicht en ingeoefend.

Deze cursus kan op incompany basis worden gevolgd.


Inhoud

COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. Hierbij wordt lage zelfwaardering niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Competitive Memory Training (COMET). COMET geeft goede behandelresultaten op verschillende probleemgebieden, waaronder negatief zelfbeeld. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.


Doel

Deelnemers laten kennismaken met en leren toepassen van de module COMET voor lage zelfwaardering. Wie ervaring heeft met de betreffende doelgroep en bedreven is in het toepassen van directieve therapievormen kan na afloop van de training zelfstandig COMET toepassen.


Werkwijze

Zowel de korte introductie als iedere stap van het protocol worden gepresenteerd in de vorm van korte mondelinge toelichtingen, ondersteund met pp presentaties. Vanaf het moment dat het protocol zelf aan de orde is, worden deze presentaties aangevuld met videodemonstraties van iedere stap alsmede oefeningen + feedback van de docenten in de vorm van rollenspelen door de deelnemers zelf.


aantal dagen:
1
contacturen:
6

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

VGCt

Nascholing 6 Toegekend

Hulpverleners; (Gz-)psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, SPV-ers, gedragstherapeuten, psychotherapeuten en psychiaters die werken met mensen met een negatief zelfbeeld.

Naar boven