Basiscursus Infant Mental Health: van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing

In deze 2-daagse cursus wordt aandacht besteed aan de IMH visie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de voege ouder-kindrelatie. Aan de hand van casuïstiek en videomateriaal wordt geoefend met het nauwkeurig kijken en beoordelen van de ouder-kindinteractie met als doel een ingang te vinden voor hulp aan ouder en kind te samen.

Inhoud

Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van invloed is op de emotieregulatie en het mentaliserend vermogen van het kind. Daarom is het van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen maken van de krachten en kwetsbaarheden van de ouder-kindrelatie. De Infant Mental Health visie biedt handvaten om dit in kaart te brengen en daar waar nodig te interveniëren. Het biedt handvaten waarmee de professional zicht krijgt op de betekenis van de problematiek waarmee het zeer jonge kind en zijn ouders zich op je spreekuur melden. Daarnaast biedt de IMH visie een kader van waaruit men de juiste behandeling kan indiceren en kan bepalen via welke ingang met een gezin aan de slag te gaan. 

 Werkwijze

Inleidingen door de docent aan de hand van power point presentatie, literatuur bespreken, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kindinteracties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken).

Doelstellingen

Na de cursus heeft men weet van de Infant Mental Health visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar. Men kan de ontwikkelingstheorieën verbinden aan de dagelijkse therapeutische praktijk in het kijken naar en werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Na het volgen van deze cursus:

-           heeft de cursist kennis van de IMH visie en inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling.

-           heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt.

-         kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;

-         heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.


Wijze van toetsing

Take home toetsing


 

aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VVAK

Algemene scholing10Toegekend

DAIMH

Literatuur4Toegekend
Opleidingspunten 12Toegekend

(GZ)-psychologen, orthopedagogen, GGZ POH-ers, consultatiebureauartsen en –verpleegkundigen, verloskundigen, psychotherapeuten, klinisch psychologen.

drs. Irene Mol

drs. Irene Mol

Drs. Irene Mol is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij  verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp-er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.

Literatuur is online beschikbaar.

Naar boven