Basiscursus EMDR (kind en jeugd) Indra Spierts

Deze basiscursus is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld. De eerste twee dagen staat het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. 


Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. De laatste twee dagen  wordt meegebracht videomateriaal van de deelnemers bekeken en besproken in subgroepen. 

Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Doelstelling 

De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen bij zowel volwassenen als kind en jeugd.Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Een cursus omvat 5 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Dag 2 t/m 5 start om 9.30-17.00 uur.  Maximaal 24 deelnemers per cursus (bij meer dan 12 tot maximaal 24 deelnemers wordt de eerste en tweede cursusdag door de hoofddocent en een EMDR supervisor verzorgd).
aantal dagen:
5
contacturen:
32

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. maandag 4 feb 2019 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 5 feb 2019 van 9:30 - 17:00
 3. donderdag 7 mrt 2019 van 9:30 - 17:00
 4. vrijdag 29 mrt 2019 van 9:30 - 17:00
 5. vrijdag 26 apr 2019 van 9:30 - 17:00
vol 😕
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. maandag 16 sep 2019 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 17 sep 2019 van 9:30 - 17:00
 3. vrijdag 11 okt 2019 van 9:30 - 17:00
 4. vrijdag 8 nov 2019 van 9:30 - 17:00
 5. vrijdag 22 nov 2019 van 9:30 - 17:00
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. woensdag 18 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 19 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 14 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 11 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 9 dec 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 2 Toegekend
Behandeling 30 Toegekend
Herregistratie 32 Toegekend
Extra literatuur 7 Toegekend

VGCt

Nascholing 35 Toegekend

FGzPt

Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog 32 Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door EMDR Nederland 32 Toegekend

Toelatingseisen voor EMDR-trainingen

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (lid in opleiding),  Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), of systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht);
 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

drs. Indra Spierts

Drs. Indra Spierts is GZ Psycholoog, Kinder-  & Jeugdpsycholoog en Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Sinds ruim 20 jaar is zij werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Sinds een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen. Voorts is zij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR.

drs. Indra Spierts
 • Verplichte literatuur 

1.Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2012). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma.Amsterdam: Pearson

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.


  2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren.                                   Houten: LannooCampus. Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn. 

Bestel hier

Naar boven