Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced bases methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.


Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.


aantal dagen:
14
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. woensdag 8 jan 2020 van 9:00 - 17:00
 2. woensdag 15 jan 2020 van 9:00 - 17:00
 3. woensdag 22 jan 2020 van 9:00 - 17:00
 4. woensdag 5 feb 2020 van 9:00 - 17:00
 5. woensdag 12 feb 2020 van 9:00 - 16:30
 6. woensdag 4 mrt 2020 van 9:00 - 16:30
 7. woensdag 11 mrt 2020 van 9:00 - 16:30
 8. woensdag 25 mrt 2020 van 9:00 - 16:30
 9. woensdag 13 mei 2020 van 9:00 - 16:30
 10. woensdag 20 mei 2020 van 9:00 - 16:30
 11. woensdag 27 mei 2020 van 9:00 - 16:30
 12. woensdag 3 jun 2020 van 9:00 - 16:30
 13. woensdag 17 jun 2020 van 9:00 - 16:30
 14. woensdag 24 jun 2020 van 9:00 - 16:30
 15. donderdag 25 jun 2020 van 9:00 - 16:30 (reservedag)
nog 3 plaatsen beschikbaar
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 21 aug 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 23 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 6 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 20 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 27 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 4 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 11 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 8 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 15 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 22 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 29 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 5 feb 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
 16. vrijdag 12 feb 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14/09/18 tot 13/09/21
Diagnostiek 20Toegekend
Behandeling 80Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur50Toegekend

VGCt

geldig van 14/09/18 tot 24/01/20
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Martine Onland

drs. Martine Onland

Drs. Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCt. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen- jongeren en jongvolwassenen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte. Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.  

Literatuur 

De literatuur bestaat uit de digitale literatuur en daarnaast uit de volgende door de cursisten zelf aan te schaffen boeken:

 • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse. G.A.L.A. Mulder, Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, zevende gewijzigde druk 2009 ISBN 978 90 265 2222 2
 • K. Korrelboom en E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: tweede herziene druk 2014 ISBN 9789046903810
 • S. M Bögels en P. van Oppen. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Tweede druk 2011. ISBN 978 90 3138 309 2*
 • P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet. Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde herziene druk 2018. ISBN 978 90 368 1971 8

Aanbevolen:

 • D. Greenberger en C. Padesky. Je gevoel de baas. Leer je negatieve denkpatronen veranderen. Zesde druk 2016. ISBN 9789026522826


* Binnenkort verschijnt de nieuwe druk van dit boek. Voor de cursisten die starten met deze cursus in juni 2019 wordt aangeraden om de derde druk (2019) aan te schaffen: S. M Bögels en P. van Oppen. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Derde druk 2019. ISBN 978 90 36820202

Naar boven