Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur). Docent: S. van der Toorn

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
15
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 10 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 17 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 31 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 14 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 6 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 20 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 3 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 17 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 24 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 8 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 22 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 12 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 26 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 18 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 16. vrijdag 2 okt 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Locatie nog niet bekend
 1. woensdag 2 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 16 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 30 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 28 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 11 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 25 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 9 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 6 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 20 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 10. woensdag 3 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 3 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 17 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 13. woensdag 31 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 14. woensdag 14 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 15. woensdag 28 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 16. woensdag 12 mei 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 15 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 22 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 5 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 19 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 5 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 19 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 2 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 16 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 30 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 14 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 28 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 11 jun 2021 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 25 jun 2021 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 2 jul 2021 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 9 jul 2021 van 9:30 - 16:45
 16. vrijdag 27 aug 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 18/04/18 tot 17/04/21
Extra literatuur37Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling80Toegekend
Herregistratie 100Toegekend

VGCt

geldig van 19/12/18 tot 17/04/21
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Drs. Sonja van der Toorn

Drs. Sonja van der Toorn

Drs. Sonja van der Toorn is psychotherapeut, GZ psycholoog en supervisor VGCt. Zij heeft ervaring met het behandelen van volwassenen bij HSK. Van 2001 tot 2010 heeft zij gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie. Sinds 2010 is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde. Tevens had zij van 2010 tot 2015 een eigen praktijk in de jeugd S-GGZ. Vanaf 2016 is zij werkzaam als psychotherapeut / regie behandelaar bij Virenze locatie Den Haag, dat per 2018 overgenomen is door Parnassia. Zij is daarnaast supervisor/ praktijkbegeleider in het kader van de GZ opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Zij is als docent, hoofddocent en jaargroepleider betrokken geweest bij de GZ-opleiding te Rotterdam. 

Literatuur (geadviseerd wordt om deze boeken aan te schaffen)

 • Beck, J.S. (2013), Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Bosch J. En Prins P. (2017). N=1 Gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Braet, C., Bögels, S. (2014), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. Amsterdam: Boom
 • Korrelboom, K., E. ten Broeke (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D.  & Braet, C. (maart 2018), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Aanvullende literatuur is beschikbaar in de digitale omgeving.

Naar boven