Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: C. van der Heiden ea.

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Rotterdam Delftse Poort Rotterdam
 1. maandag 2 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 16 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 15 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 4 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 18 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 1 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 15 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 29 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 7 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 11. maandag 14 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 12. maandag 28 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 13. maandag 26 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 14. maandag 9 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 15. maandag 23 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 16. maandag 7 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 17. maandag 14 dec 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 04/03/19 tot 03/03/20
Basiscursus100Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 22/09/17 tot 21/09/20
ELP Herregistratie150Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 05/03/18 tot 15/02/20
nascholing psychiatrie40Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Ella de Stigter

drs. Ella de Stigter

Drs. Ella de Stigter studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n tien jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut & supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse vereniging voor schematherapie (VSt, ook supervisor)  als internationale schematherapie-vereniging (ISST). 

drs. Rosanne de Clercq

drs. Rosanne de Clercq

Drs. Rosanne de Clercq is blij met het immer boeiende vak, met ruim 25 jaar als voornaamste standplaats de Parnassiagroep, laatste 10 jaar cluster persoonlijkheidsproblematiek, trauma en eetstoornissen.
Sinds haar postdoctorale specialisatie (KP-opleiding) is ze werkzaam als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog/ psychotherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is Rosanne als docent en praktijkopleider verbonden aan de GZ- en KP-opleiding en verzorgt zij de basiscursus CGT voor de VGCt.

dr. Kees Korrelboom

dr. Kees Korrelboom

Dr. Kees Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt als behandelaar en senior onderzoeker bij de TOPGGz afdeling Angststoornissen van PsyQ Den Haag, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Departement voor Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Kees publiceerde over diverse onderwerpen op het gebied van de psychotherapie en dat van de cognitieve gedragstherapie in het bijzonder. Hij is erelid en lid van verdienste van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).

prof. dr. Colin van der Heiden

prof. dr. Colin van der Heiden

Prof. dr. Colin van der Heiden heeft bijna 25 jaar ervaring als behandelaar bij diverse instellingen binnen de GGZ. Momenteel is hij als GZ-psycholoog/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Angst en Dwang bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is hij een dag per week werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie. Hij is erkend supervisor van de VGCt en NVP, en geeft ruim 15 jaar les op het gebied van de cognitieve gedragstherapie.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angst en dwangstoornissen. En dan vooral van de gegeneraliseerde angststoornis, het onderwerp waarop hij in 2011 promoveerde, en de obsessieve compulsieve stoornis, waarnaar hij momenteel onderzoek doet. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op het vlak van de cognitieve gedragstherapie op zijn naam staan, waaronder (met anderen) het boek Cognitieve therapie: De basisvaardigheden.

Literatuur:

Verplicht:

Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie: De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom testuitgevers

Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, K. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 & 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom

Korrelboom, K. (2011). COMET voor negatief zelfbeeld: Competitive Memory Training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld (therapeutenboek). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.

Aanbevolen:

Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A., Mueller, M. & Westbrook, D. (Eds.) (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. New York: Oxford University Press (let op: er bestaat een Nederlandse vertaling van dit boek)


Naast de aan te schaffen boeken zullen er digitaal artikelen beschikbaar worden gesteld. 

 


Naar boven